Jobb & karriere

Advokat/jurist

Publisert: 22.09.2017
Søknadsfrist: Senest 9. oktober.

SpareBank 1 Markets AS er et datterselskap av SpareBank 1 SMN. Selskapet er et av de ledende bankdrevne kapitalmarkedsmiljøene i Norge og tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen kapitalforvaltning, analyse, finansiell

rådgivning, kapitalinnhenting og megling av aksjer, fremmedkapital, valuta- og renteprodukter. Selskapet leverer hele kapitalstrukturen på nasjonalt plan gjennom samarbeid med SpareBank 1-alliansen, som

er Norges nest største bankgruppering med over 800 milliarder kroner i forvaltningskapital. Vi har nylig ansatt mer enn 20 senior medarbeidere fra flere ledende meglerhus og konsulentfirma, og med 130 erfarne

ansatte i våre avdelinger i Oslo, Trondheim, Ålesund og New York dekker vi alle kundesegmenter, fra personkunder og små- og mellomstore bedrifter til store børsnoterte konsern og institusjonelle investorer.

Vi ønsker å styrke vårt kontor i Oslo og søker etter

Advokat/jurist

Vi søker etter deg som er advokat/jurist og gjerne har erfaring fra finans til stillingen som Compliance Officer til vårt kontor i Oslo og vil blant annet ha ansvaret for:

Arbeidsoppgaver

• Påse og bidra til å utvikle og sikre overholdelse av selskapets rutiner

• Kontrollere at selskapet drives i henhold til gjeldende regelverk

• Rapportere i henhold til gjeldende internt og eksternt regelverk

• Avdekke risikoområder og påse at nødvendige tiltak iverksettes

• Kontroll av avtaler med kunder og leverandører

• Intern opplæring i compliance-relaterte spørsmål og rutiner

• Delta i prosjekter innenfor varierte fagområder

• Generell rådgivning og støtte til selskapets operative avdelinger

Ønskede kvalifikasjoner

• Cand.jur eller master i rettsvitenskap

• 4-8 års arbeidserfaring som jurist

• kjennskap til virksomheten til verdipapirforetak eller fondsforvaltning er en fordel

• fordel med erfaring fra compliance-arbeid, granskning, kontrolloppgaver eller

tilsynsvirksomhet

Personlige egenskaper

• nøyaktig og strukturert

• selvstendig og løsningsorientert

• tar initiativ og er nysgjerrig av natur

• trives i en hektisk arbeidshverdag med stor variasjon i arbeidsoppgaver

Hva kan vi tilby deg?

Vi tilbyr en svært interessant og utfordrende stilling i et verdipapirforetak i sterk

vekst.Varierte arbeidsoppgaver og gode påvirkningsmuligheter. Du vil jobbe i et

profesjonelt miljø med dyktige kolleger som har lang erfaring og høy kompetanse

på sine felt. Konkurransedyktige betingelser. Arbeidssted vil være i Oslo.

Noe reisevirksomhet må påberegnes.

Søknadsbrev ned CV, karakterutskrifter og øvrige relevante papirer sendes til karriere@sb1markets.no.

Søknaden merkes "Compliance Officer". Søknadsfrist er senest 9. oktober.

Ved spørsmål kan Leder Compliance Merethe Eggesbø kontaktes på telefon 957 73 105.