Jobb & karriere

Direktør - Skadeoppgjør

Publisert: 11.09.2017
Søknadsfrist: snarest

Jernbanepersonalets bank og forsikring er et finanskonsern med 160 ansatte på 8 steder i Norge. Det består av Jernbanepersonalets sparebank (Js) og Jernbanepersonalets forsikring gjensidig (Jfg). Vårt produktspekter omfatter fulldekkende egne skadeforsikrings- og bankprodukter til privatkunder, i tillegg tilbyr vi privat finansielle tjenester og produkter i samarbeid med Eika-Gruppen.
Våre kunder er ansatte og pensjonister i virksomheter med tilhørighet til jernbanen, samt deres barn og barnebarn.

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig(JFG) er et forsikringsselskap med solid økonom og en svært lojal og tilfreds kundemasse.  Selskapet står foran en spennende utvikling med endringer i kundeadferd og preferanser i en stadig mer digital verden. Dette stiller nye krav til kundebetjening, selvbetjening og automatisering. JFG står godt rustet til å møte denne utfordringen både teknologisk og økonomisk. Nåværende leder av Skadevirksomhet skal over i annen sentral stilling i konsernet og det søkes derfor etter ny Direktør- Skadeoppgjør. Avdelingen har i alt 32 medarbeidere og stillingen rapporter til virksomhetsleder for konsernets forsikringsvirksomhet.
 
Direktør – Skadeoppgjør
 
Ansvarsområder og arbeidsoppgaver
 • Ledelse/ prosjektledelse
 • Overordnet ansvar for utvikling og automatisering av arbeidsprosesser/LEAN
 • Overordnet ansvar for utvikling og implementering av nye kundebetjeningsløsninger
 •  Aktivt delta i selskapets strategi, forretnings- og produktutviklingsarbeid.
 • Sikre raske og korrekte skadeoppgjør i alle ledd
 • Oppfølging av eksterne samarbeidspartnere/avtaleforhandlinger

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • 5-10 års relevant ledererfaring med dokumenterte resultater
 • Fortrinnsvis erfaring fra Skadeforsikring
 • Erfaring med ledelse av utviklingsprosjekter en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, målbevisst, omgjengelig og god til å involvere og forankre med dine medarbeidere
 • Du har høy gjennomføringsevne, er selvstendig og trygg i lederrollen
 • Du har en jordnær og uformell fremtoning

Vi tilbyr

 • Gode økonomiske betingelser
 • En meget sentral stilling i et selskap med ambisjoner og utviklingsplaner
 • Stor grad av frihet og påvirkningsmulighet
 • Et uformelt miljø med korte beslutningsprosesser