Jobb & karriere

Eiendomssjef

Publisert: 04.05.2018
Søknadsfrist: 14.05.2018

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen. Divisjonen består av bolig, kjøpesenter og næringseiendom, og forvalter omlag 500 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Olav Thon Gruppen hadde i 2016 en omsetning på 10,2 mrd., og gruppen sysselsetter ca. 3500 årsverk. For mer informasjon om eiendomsdivisjonen se www.thoneiendom.no.

Thon Eiendom søker Eiendomssjef til kjøpesenteravdelingen

Olav Thon Gruppen eier og forvalter totalt 107 kjøpesentre i Norge og Sverige. Av disse er 78 hel- eller deleide av Olav Thon Gruppen og 29 forvaltes for andre eiere. Til sammen omsatte de norske kjøpesentrene i konsernet for 67.212 mill. kroner i 2017.  

Thon Eiendom søker Eiendomssjef til kjøpesenterdivisjonen. Vedkommende vil bli del av Norges største fagmiljø for kjøpesenterdrift og eiendomsforvaltning. Personen vil samarbeide med øvrige eiendomssjefer i oppfølgingen og utviklingen av konsernets kjøpesentre.   

Arbeidet vil omfatte:   

  • eiendomsansvar for 3 – 5 kjøpesentre
  • utleiearbeid (hovedsakelig til forretninger)
  • kontakt med senterledelse og senterforening
  • involvering i drift- og vedlikeholdsarbeid
  • økonomisk rapportering
  • personalansvar
  • idéskaping

Vi søker deg som har flere års erfaring fra kjøpesentre, varehandel og eiendomsutvikling. Det er en fordel at du har høyere utdanning, gjerne innenfor eiendomsfag og/ eller økonomi/ finans. Master innen eiendomsfag fra NMBU eller NTNU er særlig relevant. Du har stor arbeidskapasitet og evne til systematisk og selvstendig arbeid. Relevant erfaring fra eiendomsbransjen og/eller varehandel samt interesse for kjøpesenter, kan kompensere for manglende utdanning.

Stillingen gir god anledning til opplæring og utvikling i en aktiv og spennende organisasjon.  Arbeidssted vil være Oslo. Det må imidlertid påberegnes reising etter behov.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til regionsdirektør for region sør og øst, Carl «Nico» Nicolai L. Vold tlf. 91 535 626 eller e-post nico@olavthon.no, eller HR-konsulent, Ingrid Kåsine Bryni tlf. 454 54 614 eller e-post ingrid.kasine.bryni@olavthon.no.

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema, som du finner på denne siden. Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.

Olav Thon Gruppen er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.