Jobb & karriere

Investeringsdirektør, Eiendom

Publisert: 20.11.2017
Søknadsfrist: Snarest

Storebrand Asset Management avdeling Eiendom, forvalter en av Norges største og mest attraktive eiendomsporteføljer med en verdi på kr 32 milliarder. Porteføljen har fokus på bærekraft og forvaltes på vegne av Storebrand Livsforsikring og Storebrand Eiendomsfond Norge. Avdelingen utvikler, leier ut og forvalter eiendommer innen kontor, logistikk og handel og utøver aktiv porteføljeforvaltning gjennom kjøp og salg.

 

Investeringsdirektør

Investeringsdirektør har ansvar for gode kjøps- og salgsbeslutninger, porteføljeforvaltning, asset management og forretningsutvikling. Bidrag på tvers i ledergruppen er også kritisk. Kandidater har bred erfaring fra investeringsvirksomhet og solid bakgrunn fra eiendomsmarkedet.

 

For nærmere informasjon, kontakt gjerne KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tel. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tel. 924 45 661. Registrer ellers interesse direkte på kinderstiff.no