Jobb & karriere

Leder for Managed Services

Publisert: 20.06.2017
Søknadsfrist: 01.08.2017

Caverion er Norges største tekniske entreprenør, som ivaretar kundens verdier gjennom hele livssyklusen for næringsbygg og industrianlegg. Selskapets tjenester og tekniske fagområder dekker alle behov gjennom hele livssyklusen for bygg- og industrisegmentet, både innen prosjekt og service. Som en totalteknisk entreprenør kan de også ta totalansvaret for kundenes bygg og anlegg gjennom tjenestetilbudet Managed Life Cycle. Tjensteområdet Managed Services inneholder tradisjonell eiendomsdrift (FM), inkludert et fokus på operasjonell ytelse og energisparing , i et livssyklusperspektiv. Managed Services er Caverions utvidede begrep for eiendomsdrift der spesielt driftsledelse settes i fokus.

Caverions erfaring og kunnskap om digitalisering og den teknologiske utvikling betyr for kunden økt sikkerhet og pålitelighet. Gjennom automasjon og fjernstyring vil kontinuerlig kostnads- og kvalitetskontroll bli sikret. Dette gir forutsigbar drift gjennom god og oversiktlig styring og riktig bruk av data og informasjon, og som igjen optimaliserer effekt og effektivitet i områder som Service, vedlikehold og reparasjon, ombygginger og nyinstallasjoner.

Risiki knyttet til kostnader, verdibevaring og driftsavbrudd blir derved håndtert av en enhetlig organisasjon og i godt samspill med kunden.

Caverion søker leder for Managed Services - Norge

Vi søker en leder som får ansvaret for å bygge opp Managed Services i Norge. Managed Services er et prioritert område for Caverion og har et sterkt fokus fra konsernet. Enheten tilbyr tjenester relatert til styring og drift av bygninger. Caverion har sterk kompetanse fra inhouse tekniske løsninger og leveranser fra underleverandører (software og hardware).

Vi ser etter lederen som kan utvikle stillingen og organisasjonen basert på selskapets og konsernets behov.

Caverions Managed Services konsepter:
• Tradisjonelle FM avtaler
• Asset Management kontrakter
• Performancekontrakter
• Levetidskontrakter (herunder OPC)
• Remote center ytelser
• Energi Performance kontrakter

Hovedarbeidsoppgaver:
• Videreutvikling og ledelse av Managed Services
• Samlet P&L ansvar for Managed Services
• Ansvar for utvikling og forbedringer av prosesser og prosedyrer
• Ansvar for gjennomføring av anbud og kontraktstyring og – forvaltning
• Ansvar for salg av eksisterende og nye konsernkonsepter innen området
• Bistå i oppkjøp av andre selskaper
• Drive og vinne OPC-kontrakter
• Forsterke selskapets posisjon innen leveranse av energieffektive løsninger, inkludert EPC-kontrakter
• Se etter muligheten for «insourcing» fra eksisterende og nye kunder
• Forvaltning av store driftsavtaler
• Utstrakt kontakt med kunder og samarbeidspartnere
• Bidra til god kommunikasjon og samarbeid med regionene

Utdannelse:
• Relevant utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.

Erfaring:
• Ledererfaring innenfor området Managed Services/Management, helst fra eiendomsdrift i en større organisasjon eller fra en Managed Services/Management leverandør. 

Personlighet:
• Tydelig, solid, samlende og synlig leder
• Motiverende og evne til å skape entusiasme og aksept for felles mål og retning
• God til å kommunisere og involvere, både internt og overfor samarbeidspartnere
• Målbevisst, resultatorientert og handlekraftig
• Sterk gjennomføringsevne
• Evne til å ha overblikk og kunne jobbe i en konsernstruktur
• Analytisk, proaktiv og selvgående
• God relasjonsbygger
• Strukturert og systematisk
• Kommersiell holdning
• God helhetsforståelse og godt overblikk
En del reisevirksomhet må påregnes i rollen.

For ytterligere opplysninger om stillingen, kontakt:
• Finn Christian Jagge tlf: 954 60 840 eller mail: fcjagge@dynamicpeople.no
• Ruth-Camilla Aas tlf: 911 77 259 eller mail: aas@dynamicpeople.no

Dynamic People AS leverer tjenester som Executive search, Rekruttering, Konsulentutleie, Prestasjonsutvikling, Karriereveiledning, Mentoring og Lederstøtte.