Jobb & karriere

Lønningskonsulent - SAP

Publisert: 02.05.2017
Søknadsfrist: Snarest

UNE søker Lønningskonsulent - SAP

Økonomiseksjonen i UNE søker Lønningskonsulent SAP i 100% stilling. Stillingen ønskes tiltrådt snarest og vil vare til 1.11.17.

Utlendingsnemnda (UNE), er et domstolliknende forvaltningsorgan, underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. UNE behandler klager over avslag gitt av førsteinstansen Utlendingsdirektoratet (UDI) etter utlendingsloven og statsborgerloven og er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD). UNE skal bidra til en helhetlig, effektiv og brukerorientert utlendingsforvaltning, som brukerne har tillit til.

Arbeidsoppgaver

Lønn og godtgjørelser
Tilfeldig avlønning (bonus)
Reiseregninger
Refusjoner NAV
Utvikling av interne rutiner for nye selvbetjeningsmoduler for ansatte og eksterne
Samarbeid med DFØ
Andre oppgaver innen Økonomiseksjonen må kunne påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

Relevant utdanningGod kunnskap om personal- og lønnsområdet i staten
Ønskelig med erfaring fra samarbeid med DFØ (Direktoratet for økonomistyring)
God helhetlig økonomi- og virksomhetsforståelseMå kunne bruke lønnssystemet SAP
Må kunne Excel
Må ha gode ferdigheter i bruk av IT-verktøyer

Personlige egenskaper

Strukturert arbeidsformGode formidlingsevner
Løsningsorientert og fleksibel
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Imøtekommende og serviceinnstilt
Endringsvilje og utviklingskapasitet

Vi tilbyr

Hyggelige lokaler sentralt i OsloEt godt arbeidsmiljø bestående av engasjerte medarbeidere med høy kompetanse
Regulert arbeidstid
Fleksitid og andre statlige velferdsordninger, som f.eks trening i arbeidstiden mm
Muligheter for faglig utvikling innenfor SAP og DFØs tjenestemodeller
Lønn etter kvalifikasjoner

 

Virker dette interessant ber vi deg søke via www.bjorgfjell.no. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Bjørg Fjell Rekruttering ved Per Ø. Fjellvang på mobil 98240422 eller Bente Grønvold Gaarder på mobil 979952828. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.