Jobb & karriere

Nye medarbeidere

Publisert: 22.08.2018
Søknadsfrist: 3. september 2018.

SpareBank 1 Markets er ett av de ledende kapitalmarkedsmiljøene i Norge og tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen kapitalforvaltning, analyse, finansiell rådgivning, kapitalinnhenting og megling av aksjer, fremmedkapital, valuta- og renteprodukter. Vi er rundt 140 ansatte som med våre avdelinger i Oslo, Stavanger, Trondheim og Ålesund og tilstedeværelse i New York, dekker alle kundesegmenter, fra personkunder og små- og mellomstore bedrifter til store børsnoterte konsern og institusjonelle investorer.

SpareBank 1 Markets har en økende oppdragsmengde og søker

nye medarbeidere og kandidater til Summer Internship 2019

Vi søker derfor etter nye medarbeidere til følgende avdelinger: Investment Banking (selskapsrådgiving), Research (analytikere) og Research (Summer Interns 2019).

Investment Banking

Som medarbeider i vår Investment Banking avdeling vil man være en del av et team som jobber med tilrettelegging av egen- og fremmed- kapital, fusjoner og oppkjøp, samt annen rådgivning for både nordiske og internasjonale selskaper.

Research

Som analytiker i vår Research avdeling vil du inngå i et team på 20 personer som har ansvar for analyse av mer enn 250 norske og internasjonale selskaper. Du vil jobbe tett med flere av Norges mest kompetente innen sitt felt. Som analytiker vil du jobbe sammen med meglere mot investorer i tillegg til å bistå i forbindelse med kapital- innhenting og børsnotering av selskaper.

Arbeidsoppgaver

• Analysere selskaper og bransjer med bred eksponering på tvers av prosjekter og sektorer • Finansiell modellering og verdsettelse av selskaper
• Utarbeide presentasjoner, dokumentasjon og beslutningsmateriale
• Kontakt med norske og internasjonale investorer og børsnoterte selskaper

• Bistå i forbindelse med kapitalinnhenting, børsnotering, oppkjøp, salg og fusjoner (Investment Banking)

Vi ser etter kandidater med sterk personlig motivasjon, solide analytiske egenskaper, interes- se for verdipapirmarkedet, kommersiell legning og høy etisk standard. Det forventes at kan- didaten har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Solide akademiske resultater er en forutsetning. Stillingene krever for øvrig stor arbeidskapasitet, samt effektivt samarbeid med kollegaer.

For den rette kandidat tilbyr vi konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø, dyktige kollegaer og tidlig ansvar. Arbeidssted vil være selskapets lokaler i Oslo, men det må påregnes en del reisevirksomhet. Vi oppfordrer både nyutdannede og de med 1-2 års arbeidserfaring å søke. «Summer internship» er for studenter som har fullført tre eller fire års høyere utdannelse.

Kortfattet søknad med CV, karakterutskrifter, attester og øvrige relevante papirer sendes i én PDF-fil til karriere@sb1markets.no, søknaden merkes «Investment Banking», «Research» eller «summer intern». Søknadsfrist: Snarest og senest 3. september 2018.

For spørsmål om Investment Banking: Lars Petter Utseth, tlf 476 46 405, lpu@sb1markets.no. For spørsmål om Research: Petter Kongslie, tlf 984 11 080, petter.kongslie@sb1markets.no.