Jobb & karriere

Økonomisjef

Publisert: 06.03.2018
Søknadsfrist: 31/3 3018

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker, med en omsetning på omkring 700 mill kroner. Vi leverer løsninger innenfor fakturaservice, inkasso og porteføljekjøp. Selskapet ble etablert i 1905 og har rundt 540 medarbeidere fordelt på hovedkontoret sentralt beliggende ved Rådhuset i Oslo og ni avdelinger i hele Norge. Kredinor ble nylig etablert i Norden gjennom Kredinor A/S i Ballerup utenfor København med om lag 40 ansatte og fra 2018 vil vi være operative gjennom vårt selskap Kredinor AB med 25 ansatte i Stockholm.
 
I Norge mottar Kredinor 2,1 millioner saker til behandling i 2017, noe som utgjør en markedsandel på 25%. I tillegg administreres om lag 8,0 millioner fakturaer for oppdragsgivere som overlater hele verdikjeden fra faktura til betaling til Kredinor. Innenfor Porteføljekjøp håndterer Kredinor utestående krav til en verdi av om lag 3 milliarder kroner. Selskapet har spesialisert seg på inkasso og betalingsoppfølging innenfor bransjene energi, bank og finans, handel og service, telecom, parkering og offentlig sektor. Kredinor er et et samvirke hvor verdier deles gjennom utbytte til våre oppdragsgivere som også er våre medlemmer og eiere. Kredinor skal være best innenfor sine markedsområder gjennom å sørge for høy løsningsgrad, god tilgjengelighet, service i særklasse, ny teknologi og god behandling av sluttkundene. I sum er det våre dyktige og dedikerte ledere og medarbeidere som sørger for at vi leverer på disse kundeløftene hver dag – gjennom å være tettere på.

Økonomisjef

Kredinor satser videre i Skandinavia, og for å møte fremtiden søker vi Økonomisjef til en nyopprettet stilling.

Som Økonomisjef vil du på en trygg og effektiv måte sikre at Kredinor til enhver tid driver økonomisk effektivt med gode finansielle løsninger. 
Du vil ha et overordnet ansvar for økonomistyringen i selskapet og du vil få ansvaret for effektivisering og videreutvikling av selskapets økonomifunksjon. Du vil være konsernets fagressurs innen konsernregnskap, konsolidering, rapportering og IFRS, og du vil ha det overordnede ansvaret for økonomiavdelingen. Stillingen innebærer faglige komplekse problemstillinger og stor variasjon i arbeidsoppgaver. Du vil lede en avdeling med 8 gode kollegaer med høy kompetanse. Stillingen rapporterer til Direktør for Økonomi, HR og fakturaservice.
Vi søker deg som har høy faglig kompetanse, god forretningsforståelse, er kommersielt anlagt og ønsker å gjøre en synlig forskjell. Du vet hva det innebærer å sette styringsstrukturer for et selskap, du er profesjonell, har rådgiveregenskaper og drives av å kunne sitte i førersetet for vårt arbeid med å kontinuerlig forbedre og optimalisere vår operasjon.
 
Kredinor er et ledende norsk inkassoselskap. Selskapet har som ambisjon å være inkassobransjens mest attraktive arbeidsplass. Vårt fremste konkurransefortrinn er menneskene i selskapet. 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvarlig for utførelsen av regnskapstjenesten i Kredinor med tilhørende økonomisystem
 • Håndtere løpende finansielle og skatte – og avgiftsmessige problemstillinger
 • Bidra i prosessen for optimale finansieringsløsninger mot finansieringsinstitusjoner
 • Definere og videreutvikle prosesser, rutiner og rapporteringsstruktur, innen regnskap og finans
 • Konsolidering av Kredinors resultater fra datterselskaper
 • Samarbeid med revisor og andre eksterne rådgivere
 • Overordnet ansvar for å sikre korrekt rapportering eksternt
 • Delta i aktuelle prosjekter
Kvalifikasjonskrav
 • Økonomiutdanning på master nivå, men relevant erfaring kan kompensere for manglende formell bakgrunn
 • Minimum 5-7 års arbeidserfaring fortrinnsvis som økonomisjef / revisor 
 • Fortrinnsvis erfaring fra bank/finans eller revisjon
 • God kjennskap til IFRS
 • God kjennskap til regulatoriske krav i finansbransjen
Personlige egenskaper
 • Du er initiativrik og en pådriver for å dra selskapet inn i fremtiden
 • Du er en god kollega, en lagspiller som bidrar til et godt miljø
 • Du har høy gjennomføringsevne og "stå-på" ånd
 • Du er strukturert, effektiv, analytisk og faktaorientert
 • Du har god formidlingsevne, både skriftlig og muntlig
 • Du har høy arbeidskapasitet og fleksibilitet
 • Du er en selvstendig utfordrer som evner å utfordre og stille spørsmål og krav

Muligheter:

Kredinor kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et stimulerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og konkurransedyktige vilkår.
Hos oss er det stort engasjement, høyt kunnskapsnivå og løsningsorienterte mennesker.