Jobb & karriere

Operativ og Strategisk HR-sjef

Publisert: 15.12.2017
Søknadsfrist: Snarest

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker, med en omsetning på omkring 700 mill kroner. Vi leverer løsninger innenfor fakturaservice, inkasso og porteføljekjøp. Selskapet ble etablert i 1905 og har rundt 540 medarbeidere fordelt på hovedkontoret sentralt beliggende ved Rådhuset i Oslo og ni avdelinger i hele Norge. Kredinor ble nylig etablert i Norden gjennom Kredinor A/S i Ballerup utenfor København med om lag 40 ansatte og fra 2018 vil vi være operative gjennom vårt selskap Kredinor AB med 25 ansatte i Stockholm.
 
I Norge mottar Kredinor 2,1 millioner saker til behandling i 2017, noe som utgjør en markedsandel på 25%. I tillegg administreres om lag 8,0 millioner fakturaer for oppdragsgivere som overlater hele verdikjeden fra faktura til betaling til Kredinor. Innenfor Porteføljekjøp håndterer Kredinor utestående krav til en verdi av om lag 3 milliarder kroner. Selskapet har spesialisert seg på inkasso og betalingsoppfølging innenfor bransjene energi, bank og finans, handel og service, telecom, parkering og offentlig sektor. Kredinor er et et samvirke hvor verdier deles gjennom utbytte til våre oppdragsgivere som også er våre medlemmer og eiere. Kredinor skal være best innenfor sine markedsområder gjennom å sørge for høy løsningsgrad, god tilgjengelighet, service i særklasse, ny teknologi og god behandling av sluttkundene. I sum er det våre dyktige og dedikerte ledere og medarbeidere som sørger for at vi leverer på disse kundeløftene hver dag – gjennom å være tettere på.

Operativ og strategisk HR-sjef til Kredinor

Vi søker deg som har et sterkt engasjement for HR, og som trives med å være en tydelig og involverende leder som bidrar til å gjøre andre gode.

Du forstår at HR-funksjonen må være i kontinuerlig endring for å møte morgendagens behov og evner å rett blikket fremover, samtidig som du engasjeres i dagens utfordringer.
Rollen skal sørge for at HR er en tydelig og faglig sterk rådgivningsinstans for ledere og ansatte. HR-sjef vil være en viktig støttespiller i Kredinors videre utvikling og måloppnåelse, og skal bidra til kontinuerlig videreutvikling av gode rutiner og retningslinjer innen HR-området.
HR-avdelingen skal  tilføre verdi til alle ledd i organisasjonen og bidra til målet om å levere markedets beste inkasso-løsninger, og til at kundene opplever det enkelt og givende å gjøre forretninger med Kredinor.
Du vil bli en del av et team med gode kollegaer og høy kompetanse. HR-avdelingen har i dag 4 medarbeidere, inkl. HR-Leder. Stillingen rapporterer til Direktør for Økonomi, HR og fakturaservice.
 
Kredinor er et ledende norsk inkassoselskap. Selskapet har som ambisjon å være inkassobransjens mest attraktive arbeidsplass. Vårt fremste konkurransefortrinn er menneskene i selskapet. 

Arbeidsoppgaver:

• Employer Branding rekruttering, med tilhørende policyer
• Kompetanse opplæring- og kompetanseutvikling for ledere og ansatte (LUP) planlegging og gjennomføring av kick-off og intern arrangement
• HMS, herunder krise- og beredskapsarbeid sykefraværsoppfølging medarbeider- og klimaundersøkelse
• Compensation & benefits tariffavtaler og forhandlinger med fagforeninger, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner ansvar for rutiner og system for kompensasjon, goder, personalforsikring og pensjon
• Fusjoner, omstillings- og utviklingsprosesser

Kvalifikasjonskrav:

• relevant høyere utdanning, på masternivå
• kunnskap om strategisk HR og innsikt i relevante lover og forskrifter
• bred og solid ledererfaring fra HR
• fortrolig med de fleste HR relaterte oppgaver
• har god digital kompetanse
• god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
• god forretningsforståelse  

Vi søker deg som:

• er åpen, tydelig og skaper tillit hos kolleger og ledere
• er beslutningsdyktig, målrettet og trygg i lederrollen
• er operativ og har gode samarbeidsevner
• har høy arbeidskapasitet, og jobber strukturert og effektivt
• har høy gjennomføringsevne
• har erfaring med endringene i arbeidsmarkedet - forstår den nye generasjonen arbeidstakere og hvordan dette påvirker HR-funksjonen fremover

Muligheter:

Kredinor kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et stimulerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og konkurransedyktige vilkår.
Hos oss er det stort engasjement, høyt kunnskapsnivå og løsningsorienterte mennesker.  

Send inn din søknad hvis dette vekker din nysgjerrighet. Vi behandler søkere fortløpende.

Dynamic People leverer tjenester som Executive search, Rekruttering, Konsulentutleie, Prestasjonsutvikling, Karriererådgiving, Mentoring og lederstøtte.
Les mer om Dynamic People AS her