Jobb & karriere

Regnskapssjef

Publisert: 29.06.2018
Søknadsfrist: 02.08.2018

Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste.
Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider etter overordnede politiske prioriteringer. Tjenesten har i dag tre hovedoppgaver:
Den første er å understøtte norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold. Nordområdene står fortsatt i en særstilling for tjenesten. Den internasjonale utviklingen, endringer i trusselbildet, og Norges engasjement en rekke steder i verden har utvidet Etterretningstjenestens arbeidsområder.
Tjenestens andre hovedoppgave er å fremskaffe informasjon og varsle om forhold som kan true Norge og norske interesser. Denne oppgaven blir stadig mer krevende. Forsvaret deltar i internasjonale operasjoner, og store norske selskaper opererer på alle kontinenter. Internasjonal terrorisme og trusler i det digitale rom er grenseoverskridende. Disse truslene endres raskt, kan befinne seg langt borte og samtidig true norske interesser hjemme og ute.
Sist, men ikke minst, skal Etterretningstjenesten støtte Forsvarets operasjoner hjemme og ute.

Etterretningstjenesten søker Regnskapssjef

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.
Vi søker en leder til en sentral, spennende og utfordrende rolle som regnskapssjef i Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi søker en erfaren leder som evner å videreutvikle prosesser og rutiner i avdelingen. En som har god kjennskap til statlige regnskapsstandarder, og som skal sikre at regnskap og rapporter utføres i henhold til gjeldende lovverk.
I tillegg er det en fordel med god forretningsforståelse med tanke på bistand til øvrig ledelse med nødvendig styringsinformasjon. Regnskapssjefen får ansvar for å utvikle og motivere de ansatte. Det er et sterkt faglig miljø i forsvarssektoren som man vil ble en del av. Vi ser etter en leder som tenker langsiktig og som vil stå i stillingen over tid.

Arbeidsoppgaver:
 • Lede, utvikle og planlegge regnskapsfunksjonen i Etterretningstjenesten 
 • Rapportere Etterretningstjenestens regnskap korrekt og til rett tid
 • Påse at gjeldene lover og avtale- og regelverk for Staten, Forsvaret og Etterretningstjenesten følges innen ansvarsområdet
 • Tilrettelegging for, og oppfølging av ekstern revisjon
 • Personalansvar
Kvalifikasjoner:
 • Mastergrad eller tilsvarende innen regnskap eller revisjon. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Det er ønskelig med erfaring med statlige regnskapsstandarder (SRS), hvordan statlige virksomheter skal utarbeide og presentere sitt virksomhetsregnskap
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig i norsk og engelsk
Personlige egenskaper og ferdigheter:
 • Gode vurderingsevner og helhetsoversikt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God ordenssans og høy grad av nøyaktighet
 • Motivere og gjøre andre gode
 • Skape tillit og være troverdig
 • Handlingsorientert
 • Evne til å håndtere høyt arbeidspress i perioder

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man kun kan inneha norsk statsborgerskap.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som underdirektør (kode1059) i ltr 75-80/ kr 695.500 - 802.600 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.»