Jobb & karriere

CFO

Publisert: 04.05.2018
Søknadsfrist: Snarest

Fornybar AS er det foreløpige navnet på statens nye investeringsselskap. Med formål om å bidra til reduserte klimagassutslipp skal selskapet foreta investeringer i unoterte selskaper og fond-i-fond rettet mot ny teknologi, kommersialisering og industrialisering. Selskapet etableres i Stavangerregionen og vil bygge på kunnskap og kompetanse innen energi- og finansnæringen i regionen. Styret ble oppnevnt i desember 2017, og har nylig ansatt administrerende direktør. Sammen leder de nå arbeidet med å få selskapet operativt.

Vil du bidra til oppbyggingen av et investeringsselskap innen bærekraftig teknologi?

Nå søker vi CFO som skal delta i etableringen og oppbyggingen av et høykompetent og slagkraftig investeringsselskap.

CFO skal bidra til implementering av styrets visjon og strategi sammen med CEO og ledergruppen. CFO leder finansfunksjonen, og har ansvaret for finansiell rapportering, budsjett og tilhørende styrende dokumenter. CFO vil også ha ansvar for risikostyring samt legge til rette for, og kontrollere at selskapet etterlever aktuelle eksterne og interne lover, forskrifter og regler.

Vi ser etter en CFO med solid kompetanse fra lignende rolle i investeringsmiljøer, relevant utdannelse på masternivå og gjerne erfaring fra etablering og oppbygging av selskaper. Den rette kandidaten ønsker å bidra til bærekraftig lønnsom industri og motiveres av selskapets samfunnsoppdrag. Arbeidssted er Stavanger.