Livsstil

Er for dårlig på samarbeid

Mellomlederne i norske bedrifter føler de kan for lite om kommunikasjon og samarbeid.

jobb.jpg

jobb.jpg

15. april 2011 - 11.09

Nesten halvparten av alle mellomledere i norske bedrifter føler at de har behov for mer opplæring innen kommunikasjon og samarbeid, viser en fersk undersøkelse utført av Euro Business School for Organisasjonen Lederne.

- Kommunikasjon og samarbeid er et komplekst fagområde hvor man møter en rekke utfordringer hele tiden. Selv om lederens budskap tilsynelatende er godt kommunisert, vil innholdet i det som kommuniseres ofte tolkes forskjellig blant medarbeiderne, sier adm. Direktør i Euro Business School, Per Kjetil Parr, i en kommentar.

- Dette kan både skape konflikter eller uønsket adferd som strider mot budskapets opprinnelige intensjon, påpeker han.

Lik rangering

Undersøkelsen er gjennomført blant 310 mellomledere primært i privat sektor, som ble spurt hvilke fagområder de ønsket å lære mer om.

I tillegg til kommunikasjon og samarbeid, som ble rangert høyest, sto også coachende lederskap og coaching av egne medarbeidere høyt på listen. Fagområdet lederne var minst interesserte i var gjennomføring av interne møter på arbeidsplassen.

Noe overraskende viste også resultatet at ledererfaring og personalansvar har liten betydning for hvilket område lederne ønsket å få mer innføring i. Uansett om man hadde 2 års ledererfaring og begrenset personalansvar, eller 10-20 års erfaring med ansvar for mange medarbeidere, var det de samme fagområdene som ble rangert høyest på listen.

Online ledertrening

Resultatene fra undersøkelsen skal nå brukes av Lederne til opplæring av sine medlemmer.

Organisasjonen har inngått en femårig avtale med Euro Business School, som på bakgrunn av resultatene skal opprette en nettbasert kompetanseportal, hvor medlemmene vil få tilgang til opplæringsfilmer innenfor de ulike fagfeltene.

- Gjennom behovsrettet faglig innhold i filmene, skal Lederne både gjøre hverdagen enklere, men også skape en merverdi for sine medlemmer, sier nestleder i organisasjonen, Tor Hære.

Les også: Kvinner forlot sjefsjobbene