An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Livsstil

Mindre forskjeller i lederlønn

Lønnsslippen til menn og kvinner i lederstillinger blir stadig likere i flere bransjer.

penger_loenn.jpg

penger_loenn.jpg

18. mai 2011 - 09.06
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

I snitt tjener en kvinnelig leder 87,1 prosent av en mannlig leder.

- De siste årene har det vært stort fokus på likelønn. Årets undersøkelse viser at det nytter, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i ledelsesorganisasjonen Lederne.

Lederne har i undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2011 sett på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i lederstillinger. Resultatene fra undersøkelsen viser at kvinnelige ledere har steget i lønn innenfor alle bransjer. Barnehage, handel, luftfart og service er sektorene der tilnærmingen mellom kvinner og menns lønninger er sterkest.

- I disse sektorene har det vært en tilnærming i størrelsesorden 4-7 prosent. Kvinnelige barnehageledere kommer best ut og tjente i fjor 97,4 prosent av sine mannlige kolleger. I 2009 lå de på 91,5 prosent, sier Jan Olav Brekke.

Forbundslederen er fornøyd med den økende økonomiske utjevningen.

- Likelønnsproblematikken har jo vært et tema i årtier, men det sterke fokuset i de siste årene ser nå heldigvis ut til å gi klare resultater. Det viktige blir å opprettholde det samme trykket i lønnsforhandlinger i årene fremover. Målet er tilnærmet likelønn mellom menn og kvinner i alle bedrifter, sier han.

Dyktigere forhandlere?

Brekke tror at flere kvinnelige sjefer har blitt flinkere til å forhandle egen lønn og kreve likebehandling i ansettelsesprosesser og lønnsforhandlinger. Likevel mener han det kan ta lang tid å oppnå 100 prosent likestilling mellom kjønnene i enkelte bransjer.

- Vi er godt på vei, men ser at det i enkelte bransjer fortsatt er et stort lønnsgap. Handels- og servicebedrifter har hatt et solid løft i 2010, men de kvinnelige lederne tjener fortsatt 15 prosent mindre enn mannlige ledere her.

Han mener årsaken kan være at disse bransjene tradisjonelt har hatt få kvinner i lederstillinger, noe som gjør at det tar lang tid å redusere lønngapet.

- I tillegg vet vi at majoriteten av de administrative lederstillingene i denne bransjen besittes av menn, sier han.

Store utfordringer

Rådgiver Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter, som står bak produksjonen av Norsk Ledelsesbarometer, tror reell likelønn definert som lik lønn for likt arbeid er fullt mulig, og at dette sikkert er situasjonen i mange bransjer og bedrifter.

Han mener derimot at likelønn definert som lik lønn for arbeid av samme verdi, altså på tvers av bransjer, er mye vanskeligere.

- Det er blant annet et stort flertall kvinner som jobber deltid, noe som kan hemme mulighetene for karriereutvikling. Men dette er også et holdningsspørsmål i bedriften, understreker Stugu.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.