An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Livsstil

Stordalen gir bort 14 mill.

Gunhild og Petter A. Stordalen har tatt initiativ til en ny, norsk miljøstiftelse. Samtidig gir paret millionbeløp til europeisk klimaarbeid.

Petter og Gunhild Stordalen.jpg

Petter og Gunhild Stordalen.jpg

9. mai 2011 - 10.49
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

- Vi fokuserer på handling. Insentiver for adferdsendring på individnivå og politikk på tvers av landegrensene. Det er det klimakampen handler om, sier Gunhild Stordalen.

Den nye miljøstiftelsen heter GreeNudge og skal utvikle og finansiere forskningsprosjekter som kombinerer kunnskap om forholdet mellom klimatiltak og insentiver for adferdsendring.

Les også: Svir av 25 mill. i året på miljø

- Nærmere halvparten av klimatiltakene vi må gjennomføre de neste 20 årene er lønnsomme. Likevel ser vi at handlingen uteblir. GreeNudge skal bringe frem kunnskap og erfaring om hvordan beslutninger blant forbrukere og bedrifter kan tippes i grønn retning, sier Petter Stordalen.

Politikk og forskning

Stiftelsen skal samarbeide med European Climate Foundation (ECF) - en av Europas mektigste miljøorganisasjoner. Samtidig går Gunhild og Petter inn med økonomisk støtte til ECF. I første omgang dreier det seg om 2,5 millioner dollar - i underkant av 14 millioner kroner - fordelt over en periode på to år. Dermed blir paret blant organisasjonens viktigste bidragsytere.

- ECF er en organisasjon med politisk gjennomslagskraft og et stort internasjonalt nettverk. Når EU fungerer som en pådriver i alle internasjonale fora der klima står på agendaen, er det ikke minst takket være pressgrupper som ECF, sier Petter.

Samtidig vet de at politiske endringer tar tid.

- Derfor er det viktig å jobbe parallelt med adferdsendring på individnivå som i stor skala gir umiddelbare utslippskutt. Skal vi få noen effekt må begge disse sporene støttes. Så vi tenke "ja takk - begge deler", da vi bestemte oss for hvordan vi skulle støtte klimakampen i årene fremover, sier Gunhild.

Grønn tråd

Både Gunhild og Petter har i flere år vært engasjert i ulike miljøspørsmål.

- Det går en grønn tråd fra samarbeidet med Zero, Regnskogsfondet og andre miljøorganisasjoner her hjemme, til samarbeidet med ECF. I tillegg til å jobbe politisk finansierer ECF viktige tiltak hos organisasjoner og institusjoner, sier Petter.

Stiftelsen ikke er en ny miljøorganisasjon i tradisjonell forstand. Den skal initiere adferdsstudier i samarbeid med vitenskapelige institusjoner, kommersielle aktører og miljøorganisasjoner for å finne ut hva som skaper miljø- og klimavennlig adferd.

Ekteparet vil fortsatt støtte Zero og samarbeide med andre norske miljøorganisasjoner.

- Miljøbevegelsen gjør en ekstremt viktig jobb og har verdifull kompetanse, understreker begge.

Derfor har de brukt tid på å identifisere hvilke områder deres bidrag kan utgjøre en størst mulig forskjell.

- GreeNudge fokuserer på adferds- og klimaforskning, for å finne hvilke små dytt som i stor skala kan utgjøre en betydelig forskjell, sier Gunhild.

Parets ambisjon er ifølge Gunhild å bidra med kunnskap som kan gi bedre beslutningsgrunnlag for myndigheter, miljøorganisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner.

Felles filosofi

Stiftelsen er resultat av en lang prosess der Gunhild og Petter har fått innspill og råd om hvor deres innsats trengs. På veien kom ekteparet i kontakt med ECF, som er en av de mest innflytelsesrike miljøorganisasjonene på europeisk nivå.

- Når vi velger å bruke tid og penger på ECF, er det fordi vi tror på deres arbeidet og deler deres filosofi. I tillegg til å være et faglig og politisk tyngdepunkt i europeiske klimaspørsmål har ECF tung faglig kunnskap innen energieffektivisering, sier Gunhild.

- Det er også et av hovedsatsningsområde for GreeNudge, så vi håper å få solide synergieffekter ut av dette samarbeidet. Samtidig er vi er stolte og ydmyke over å få lov til å jobbe sammen med en så viktig, internasjonal aktør, avslutter hun.

Les også: 90 prosent Gunhilds arbeid

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.