An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Livsstil

- Vil gjøre en forskjell

- En av mine ambisjoner er å nå ut til minoritetskvinner og deres menn på en slik måte at uttrykket "hun er blitt for norsk" ikke lenger brukes som skjellsord, men blir en positivt ladet setning i innvandrermiljøene, sier Loveleen Brenna.

brenna.jpg

brenna.jpg

23. september 2011 - 15.12
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

- Det betyr jo bare at innvandrerkvinnen har tatt ansvar for sin fremtid i Norge, legger hun til.

Selv kom Loveleen Rihel Brenna (43) til Kristiansand som innvandrer fra India, sammen med sine foreldre, i en alder av bare fem år. Hun vokste opp med sin indiske familie på et trekkfullt loft i sørlandsbyen, gikk på norsk skole og levde et liv midt mellom to kulturer. Som 18-åring ble hun giftet bort med en hindu som familien hadde funnet til henne i hjemlandet og hentet til Norge. Sammen med ektemannen, som kun snakket hindi, fikk hun to barn - før hun forsto at livet hennes var blitt penslet inn på et villspor.

Det medførte skilsmisse og et smertelig brudd med hennes egen sterkt pregede familie, men også muligheter for et nytt og bedre liv. Alene med to barn. I full frihet.

- Min annerledeshet er min identitet, min styrke og min normaltilstand, sier hun i dag.

Nå er hun gift med tidligere politietterforsker Johnny Brenna, også kjent som tidligere krimekspert på TV2, og hun føler seg privilegert som kan leve livet på sine egne premisser. Ikke bare er hun en bedre mor og en viktigere ressurs for sine i dag tre barn enn hun ville ha vært om hun bare hadde blitt værende hjemme. Hun har også rukket å nedlegge en betydelig innsats for mange andre i samfunnet, noe som også gir henne en tilleggsdimensjon i livet.

Blant annet har hun vært medlem i Verdikommisjonen og leder av det såkalte Brenna-utvalget, hvor mandatet fra Kunnskapsdepartementet var å lage en norsk offentlig utredning om barnehager. Hun har ledet Foreldreutvalget for grunnopplæringen - det nasjonale organet for foreldre med barn i skolen - i åtte år, hun har ledet regjeringens Kvinnepanel, og hun har vært styremedlem i Norges Røde Kors og i Filminstituttet. Hun har engasjert seg i en rekke offentlige debatter, og er nå aktuell som styreleder for fakultetet for lærerutdanningen og internasjonale studer ved Høyskolen i Oslo og Akershus. I 1997 fikk hun Ole Vig-prisen, i 2002 Integreringsprisen, og i 2006 ble hun av ukebladet KK utnevnt til Årets kvinne.

I disse dager holder hun på med å finpusse forretningsplanen for det nye konsulentselskapet Seema, hvis målsetning er å styrke, støtte og veilede minoritetskvinner til å få mer makt over sitt eget liv, og dermed finne veien ut av fattigdom og ensomhet.

- Innvandrerkvinner må slutte å skylde på rasisme og kvinnediskriminering som grunn til at de ikke får jobb. Det er ikke der problemet ligger, sier hun.

- Tenker ikke på konsekvensene

Ideen til konsulentselskapet fikk Brenna en dag hun ikke rakk bussen på vei til jobb, og i stedet måtte sitte på med en skolebuss.

- Der satt det to jenter med pakistansk bakgrunn rett bak meg, og jeg forsto jo godt hva de sa selv om de ikke snakket norsk. Hun ene mente det var kjempeslitsomt å gå på videregående og at det var et ork med alle fagene. Så sa den andre: "Husk nå at du bare har norsk som annetspråk. Det viktigste er at du får en toer, så har du bestått og kan få vitnemål."

- Det fikk meg til å tenke, forteller Brenna.

- For det første så satser de bevisst på å lære seg så lite norsk som overhodet mulig. De har jo bare norsk som annetspråk. Og så er ambisjonen kun å stå i faget! Det de ikke tenker på, er at norskkunnskaper er helt avgjørende for alle andre fag på skolen. Og de andre fagene har store konsekvenser for disse jentenes fremtid. De er jo i ferd med å kvalifisere seg til arbeidsledighet og rett inn i en fremtid i fattigdom. Slik begynte hjulet å spinne, fortsetter hun, som umiddelbart fikk det for seg at dette ville hun gjøre noe med.

- Jeg har erfaringer og kunnskaper som gjør at jeg kan bidra til å gjøre en forskjell i samfunnet. Jeg har et enormt nettverk i skolen. Jeg har et godt nettverk innen sosialsektoren og flyktningehelse. Slik kom ideen til selskapet Seema, forteller Brenna.

Fraskriver seg ansvar

- I dag brukes uttrykket "hun er blitt for norsk" som et skjellsord. Jeg synes det er helt hårreisende, for da fraskriver man seg som innvandrer alt ansvaret. Da slipper man å diskutere sine verdier. Og man slipper å diskutere hvilke valg man tar og hvilke konsekvenser de valgene har. Jeg ønsker at innvandrerkvinner skal tenke mer over konsekvensene av valgene sine. Det skal vi i Seema hjelpe dem til, sier Brenna. Glødende engasjert.

- Når du gifter deg, henter ektefelle fra hjemlandet, slik flertallet av innvandrerjenter og gutter gjør, så vil ektefellen ikke ha språkkompetanse i norsk. Hvem skal da hjelpe ektefellen frem i samfunnet? Vedkommende vil ikke ha arbeidserfaring i Norge eller annen kontakt med norske arbeidsgivere. Han eller hun vil heller ikke, hvis ektefellen jobber i fars restaurant eller butikk, ha annet nettverk i det norske arbeidslivet. Hvordan skal vedkommende da få jobb? I de første årene er det ofte slik at disse familiene, hvor det gjerne er mange barn, lever på én inntekt. Og vi har flere undersøkelser nå som viser at hvert fjerde barn med minoritetsbakgrunn lever under fattigdomsgrensen. Disse familiene må derfor ofte ta imot store sosiale stønader. Hvordan skal de da komme seg ut av fattigdommen?

- Hvis vi skal se på dette med likeverd, likestilling, deltagelse i samfunnet, deltagelse i demokratiet og forebygging av kriminalitet, så tror jeg at økonomisk frihet er helt avgjørende, mener Brenna.

- Språkkompetanse er helt avgjørende. Å ha kompetente foreldre som kan veilede deg og støtte deg til å finne veien inn i arbeidslivet, er viktig. Gode rollemodeller er viktig. Ved å ha fokus på mødre og unge jenter som gifter seg tidlig, vil jeg også gjøre noe for kommende generasjoner, sier hun.

- I Seema ønsker vi å bevisstgjøre kvinner på hvilke langsiktige konsekvenser det har for familien å motta trygd over tid, enten det er kontantstøtte eller sosialstønad. Da tenker jeg ikke på de som mottar trygd fordi de er syke, men jeg tenker på de som mottar trygd over tid fordi de ikke har prioritert slik at de har lært seg språket, eller hvordan det norske samfunnet ellers fungerer. Hva betyr det når du skal låne i banken hvis du bare har én inntekt? Hva betyr det for din pensjon? Hva betyr det for ditt velvære? Følelsen av å være deltagende i samfunnet? Dette er spørsmål vi ønsker å stille for å få dem til å tenke litt annerledes. Alle har behov for å føle at vi bidrar, om ikke for hele samfunnet, så i hvert fall for våre egne barn og i barnas nærmiljø.

Bruker internett for å nå inn i stua

- Det som har tent meg veldig, og som er grunnen til at jeg synes dette er så viktig, er at vi har et veldig organisert samfunn med et skjemavelde som ikke ligner grisen. For de aller fleste er det veldig vanskelig å finne frem i dette. Enda verre er det når du ikke kjenner språket eller har kunnskap om systemet. Jeg ser at informasjonsplikten ikke blir godt nok ivaretatt, hverken av offentlig sektor, privat næringsliv eller ideelle organisasjoner. Så vi har et hull å fylle! konkluderer Brenna.

- Vi har i dag mange systemer, som NAV, innvandrerkontorer og helsetjenesten, men det er i dag ingen som koordinerer dette og skaper en helhet for brukerne. Det ønsker vi å gjøre, sier hun.

Seema skal også tilby fire ulike kompetanseprogrammer. Her skal de hjelpe kvinnene med å kartlegge sin egen personlige kompetanse og visjoner og hjelpe dem til å bli aktive bidragsytere i samfunnet gjennom lønnet arbeid.

- Ved å nå kvinnene kan vi gi dem bedre grunnlag til å ta egne valg som påvirker fremtiden til både dem, barna og hele familien, sier Brenna.

Det nye konsulentselskapet, som Brenna skal drive sammen med to partnere, tilbyr også kurs, seminarer og konsulenttjenester til privat næringsliv innen områdene mangfoldsledelse og integrering. Til offentlig sektor vil firmaet kunne dekke behov for opplæring av ansattegrupper innen asylmottak, helsesektoren, deler av NAV, krisesenter og blant annet politietaten. Seema satser også på å få støtte fra private investorer og sponsorer for å kunne realisere drømmen om mer integrering og mindre fattigdom.

- Jeg har selv vokst opp i en familie med trange kår, forteller Brenna.

-Våre foreldre var fornøyde og tenkte ikke så mye over det, men jeg tror barna kjenner mer på det når de andre barna i klassen er med på ting som er gøy, men som de selv ikke har råd til å være med på. Fattigdom handler om at man ikke kan være med i bursdagsselskaper fordi man skal ha med en gave. Det trenger ikke å være dyrt, men for en familie med 6-7 barn kan det fort bli for mye, sier hun.

- Hvis vi derimot når hundre kvinner i løpet av et år og hjelper dem i arbeid, har vi kanskje gjort en forskjell for fire hundre barn.

Les også: - Falt i honningkrukken

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.