An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Livsstil

- Ansattes rettigheter svekkes

To av tre tillitsvalgte i norske bedrifter mener personalavdelingen har blitt et serviceorgan for toppledelsen.

karriere.jpg

karriere.jpg

13. oktober 2011 - 09.18

- Dette kan få store konsekvenser for de ansatte, sier Tor Hæhre i ledelsesorganisasjonen Lederne, i en kommentar.

Det er Norsk Ledelsesbarometer 2011, gjennomført av De Facto på oppdrag fra Lederne, som avdekker de tillitsvalgtes bekymring for utviklingen. Flere norske ansatte opplever at personalavdelingen erstattes med amerikanskinspirerte Human Resources-avdelinger.

- Personalavdelingen har tradisjonelt vært et bindeledd mellom bedriftens ansatte og ledelse. Undersøkelsen viser at innføringen av strategisk HR i norske bedrifter svekker de ansattes posisjon overfor toppledelsen, sier Hæhre.

Han mener at ukritisk adopsjon av amerikanske HR-modeller vil gå kraftig ut over bedriftsdemokratiet, og noe som heller ikke tjener bedriften.

Fortrolighet forsvinner

Ifølge barometeret er ikke målet med strategisk HR å gjøre de ansatte i stand til å komme med innspill og påvirke bedriftens styring, men å forplikte dem til å bidra til virksomhetens visjoner som blir definert av toppledelsen.

- Resultatene fra undersøkelsen tyder på at den negative utviklingen har gått langt i flere bedrifter. Mange føler ikke lenger fortrolighet til personalsjefen når HR-avdelingen blir arbeidsgivers styringsverktøy, sier Hæhre.

Forsker Bitten Nordrik i kunnskapssenteret De Facto forteller at ansatte som har deltatt i fokusgruppeintervjuer eksplisitt uttrykker at HR-avdelingen fungerer som en servicefunksjon for ledelsen heller enn for de ansatte.

- Gjennom hard HR har personalfunksjonen blitt en mer strategisk funksjon for ledelsen i bedriften, sier Nordrik.

Hun sammenligner med mer tradisjonell norsk personalpolitikk, der arbeidstaker i større grad opplever å bli tatt hensyn til.

Nestleder i Lederne understreker at den nordiske modellen fungert i mange år.

- Arbeidsgiverne må se at vi har hatt stor grad av demokrati i norsk arbeidsliv, og at vi har hatt et relativt godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Hæhre.

Han påpeker at frontene mellom partene i arbeidslivet er betydelig tøffere i andre land, der toppledelsen har tradisjon for å ha større avstand til de ansatte og være mer autoritær.

- Den sterke nordiske personalfunksjonen gjør at vi har sluppet unna mange av konfliktene vi ser rører seg i andre land, mener Hæhre.

Mer styring enn ledelse

Ifølge Nordrik er HR-ledelse en ovenfra-og-ned-måte å tenke ledelse på.

- Tidligere kom vi fram til kompromissbaserte løsninger. Hvis jeg skal sette det litt på spissen, handler strategisk eller hard HR om manipulering av menneskelige myke faktorer, sier hun.

Nordrik mener HR er mer styring enn det er ledelse. Og hun mener det svekker troen på det informerte mennesket som selv vet hva som er rett og galt.

- Strategisk HR handler i stor grad om hvordan ansatte skal manipuleres til målene som skal settes, og hvordan de skal motiveres for å nå disse målene, sier forskeren.

Les også: Disse kommer opp og frem