Livsstil

Mange barn mistrives i barnehagen

En ny norsk undersøkelse viser at mange barn ikke har det så bra i barnehagen som voksne liker å tro.

barn.jpg

barn.jpg

27. oktober 2011 - 12.46

En av tre fire- og femåringer forteller at de perioder ikke har det særlig godt i barnehagen.

Dette kommer fram i en studie norske forskere har gjennomført, skriver Dagsavisen.

- Det er et overraskende høyt tall, sier professor Thomas Nordahl ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePu) ved Høgskolen i Hedmark.

Sammen med fire andre forskere har han nylig avsluttet en kartlegging der 3.000 barnehagebarn har fått mulighet til å uttrykke hvordan de opplever hverdagen.

Et hovedfunn er at kvaliteten på barnehagetilbudet er sterkt varierende, og vurderes mer positivt av de voksne enn av barna. 70 prosent av foreldrene mener barna alltid eller svært ofte er glade for å være i barnehagen.

Vel 30 prosent av barna forteller at det er dager hvor de ikke har det godt i barnehagen, selv om en stor overvekt sier at de trives. Ett av fem barn trives under middels. Nesten halvparten av barna sier de blir ertet og plaget så mye at det er ubehagelig, og at de blir lei seg.

- I Norge har diskusjonen om full barnehagedekning hatt en underforstått oppfatning om at barnehage er et ubetinget gode for alle barn, nesten uavhengig av hva som skjer der. Dette er bekymringsfullt, sier Nordahl til Dagsavisen.

Den norske forskergruppens kartlegging er gjennomført i danske barnehager. Likevel er resultatene direkte overførbare til forholdene i norske barnehager, mener forskerne.

- Erfaring viser at de skandinaviske landene følger hverandre ganske tett på disse områdene, sier Thomas Nordahl.