Livsstil

De mest fornøyde lederne

Jan Olav Brekke ser et stemningsskifte i lederrollen og hvilke egenskaper som verdsettes i arbeidslivet.

karriere_kvinne_sjef.jpg

karriere_kvinne_sjef.jpg

7. november 2011 - 08.38
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Kvinnelige ledere opplever større fleksibilitet og er generelt mer positive til arbeidsplassen sammenlignet med sine mannlige kolleger.

Dette kommer frem i en studie gjennomført for ledelsesorganisasjonen Lederne av analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work Institute. Mer enn 1600 norske ledere har deltatt i studien der deres opplevelse av tillit, stolthet og fellesskap har blitt kartlagt.

De kvinnelige lederne skiller seg positivt ut på samtlige av faktorene som er målt i undersøkelsen.

- Dette tyder på et stemningsskifte i lederrollen og hvilke egenskaper som verdsettes i arbeidslivet. Kanskje tradisjonelle kvinnelige egenskaper har fått større plass, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke.

' Mer enn bare jobb'

Undersøkelsen avdekker at 86 prosent av kvinnene mener jobben er meningsfylt og ser på den som noe mer enn bare en jobb. Til sammenligning er det 76 prosent av mennene som opplever arbeidet som meningsfylt.

- Dette er et uventet resultat, og vi hadde ventet mindre forskjell mellom menn og kvinner, sier administrerende direktør i Great Place to Work, Jannik Krohn Falck.

Han mener resultatene i studien kan tyde på at lederskap i norske bedrifter har endret seg.

- Er det slik at verdier som tradisjonelt er blitt mer verdsatt av kvinner, har fått større plass i norske ledergrupper, undrer han.

Verdsetter åpen ledelse

Stadig flere norske bedrifter går over til en lederstil basert på strategisk HR. Ifølge Brekke i Lederne er strategisk HR ikke opplagt forenlig med de typisk kvinnelige verdiene.

- Strategisk HR er en styrende lederstil der alt kommer fra toppledelsen som direktiver. Vi er overbevist om at dette er en negativ utvikling i forhold til den tradisjonelle, åpne bedriftskulturen vi er så vant med i Norge, sier Brekke, som mener at undersøkelsen bekrefter at norske ledere og medarbeidere setter pris på en åpen og tilgjengelig ledelse.

Balanse mellom jobb og hjem

Når studien stiller spørsmål om medarbeiderne og lederne opplever å bli oppmuntret til å finne balanse mellom arbeid og privatliv, svarer 59 prosent av kvinnene bekreftende, mens bare 48 prosent av mennene svarer positivt til det samme.

- Kan dette være et tegn på økt press på mannen, spør Kari Bech-Moen.

Hun er Senior Vice President for støttefunksjonene i Telenor ASA, og i oktober ble hun kåret som ett av de ti største ledertalentene i Norge av økonominettstedet E24.

Beck-Moen mener det stilles større krav til menn på hjemmebane i dag enn tidligere, men hun tror forståelsen for dette henger etter i næringslivet. Hun mener at de av lederne som selv etterstreber god balanse mellom jobb og hjem, også ønsker at sine ansatte har det og vil oppfordre til det i sitt lederskap.

- Mange menn ønsker helt sikkert å bidra mer hjemme for eksempel med syke barn, men at det fortsatt ikke er like forståelig som om kvinnelige kolleger er hjemme. Skal du være hjemme med syke barn, er det lettest å si dette til en kvinnelig eller mannlig leder?

Beck-Moen mener selv at de aller fleste opplever mest forståelse for denne type problemstillinger hos kvinnelige ledere.

- Samtidig er det flest menn som fortsatt er ledere, og dette kan forsterke bildet, legger hun til.

Tillit skaper resultater

- At kvinnelige ledere nå er mer fornøyde enn sine mannlige kolleger viser en positiv dreining hos norske toppledere, sier Krohn Falck.

- Tillit lønner seg for å skape resultater, og en opplevelse av tillit og fleksibilitet medfører at flere kvinner som tradisjonelt har tatt størst ansvar på den private arena, nå klarer å finne plass til en spennende lederrolle, mener Krohn Falck.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.