An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Livsstil

- Kontoret direkte helseskadelig

Mennesket er ikke skapt for å sitte foran en pc-skjerm hele dagen, mener ekspert.

Kvinne_Kontor.jpg

Kvinne_Kontor.jpg

6. desember 2011 - 09.16
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

- Kontorbygninger er ikke skapt for mennesker, de er laget i hovedsak, ut ifra mekaniske modeller som kun tar hensyn til arealeffektivitet og energiøkonomisering, hevder Jørn Viumdal, daglig leder i BioOffice.

Tretthet og hodepine

Viumdal mener vi på arbeidsplassen fort ender opp i et miljø vi ikke er skapt for, og hvor biologiske behov ikke er ivaretatt.

- Resultatet er plager som tretthet, hodepine, og opplevelsen av tørr luft og dårlig lys som resulterer i lav effektivitet, fortsetter han.

På lang sikt er dette ifølge Viumdal direkte helseskadelig, noe han mener gjenspeiles i statistikken på korttidsfraværet og sykefraværet i norske virksomheter.

- Når vi søker hjelp for plagene som er et resultat av dårlig innemiljø, blir de ofte behandlet symptomatisk. Legene tar ikke tak i årsaken til problemene, men behandler altså symptomene, gjerne ved å foreskrive kjemiske medikamenter. Hvor lenge kan et moderne menneske i steinalderkropp egentlig holde ut med en slik hverdag? Det er virkelig på tide å ta hensyn til menneskets biologi når kontorarbeidsplassene skal skapes, sier han.

Naturens effekter

- Det er ikke mulig å lage gode arbeidsplasser for mennesker når menneskenes naturlige behov for natur ikke ivaretas, fortsetter Viumdal.

Han mener derfor vi må bruke naturens kjente effekter for å ivareta menneskets helse og behov på kontoret.

- Det er nettopp det et Biokontor gjør. Biokontor er en mer naturlig arbeidsplass for mennesket, og sannsynligvis det best dokumenterte inneklimatiltak i verden i dag. Det er på tide å ta menneskene på alvor.

- Uansvarlig ledelse

Jan Grønbech i Google Norge er sikker i sin sak som fornøyd bruker av Biokontor:

- Det er uansvarlig ledelse ikke å gi norske ansatte muligheten til å jobbe i et Biokontor, slår han fast.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.