Livsstil

Sjefen overser eldre ansatte

Tre av fire tillitsvalgte i norske bedrifter mener ledelsen ikke prioriterer seniorene i virksomheten.

kvinne_eldre.jpg

kvinne_eldre.jpg

12. desember 2011 - 09.18

- Bedriftene må ta ansvar, sier forbundsleder i ledelsesorganisasjonen Lederne, Jan Olav Brekke.

Høyere pensjonsalder er et av de viktigste målene både med pensjonsreformen, og med intensjonsavtalen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Norsk Ledelsesbarometer 2011 avdekker imidlertid at norske bedriftsledere ikke følger opp og prioriterer målet om økt avgangsalder. Bare 25 prosent av Ledernes tillitsvalgte mener bedriftsledelsen i stor grad jobber for å øke pensjonsalderen.

Alvorlig situasjon

- Dette er en krevende situasjon for ansatte som opplever at de er uønsket i bedriften. Samtidig er det et faktum at vi har underskudd på arbeidskraft fremover, og det må bedriftsledelsen ta på alvor, sier Brekke.

- Hvis du som bedriftsleder ikke klarer å beholde og tiltrekke deg eldre medarbeidere, kan du ende opp med å mangle kompetente medarbeidere, sier direktør hos Senter for Seniorpolitikk, Kari Østerud.

Hvert år deler senteret ut prisen "Årets Seniorinitiativ", nettopp for å fremme gode tiltak for voksne arbeidstakere.

S atser på senior

Årets utmerkelse gikk til St. Olavs Hospital i Trondheim. Organisasjonsdirektør ved sykehuset, Heidi Magnussen, forteller at de har laget en tiltaksplan for å synliggjøre at sykehuset har behov for kompetansen til eldre arbeidstakere.

- Her understreker vi at seniorer ikke skal diskrimineres på kompetanseutvikling, sier hun og påpeker at seniorene sitter på verdifull kompetanse som er svært viktig for driften ved sykehuset.

- Vi har også utarbeidet en veileder for seniorsamtalen mellom ansatt og nærmeste leder der vi ser på hvilke utviklingsmuligheter som finnes for vedkommende, istedenfor å snakke om når han eller hun skal gå av med pensjon, sier Magnussen.

Ulønnsomt for bedriftene

Hele 40 prosent av de tillitsvalgte opplever at kravene som stilles i jobben gjør det vanskelig å stå i stillingen ut hele yrkeskarrieren, ifølge Norsk Ledelsesbarometer.

Forbundsleder i Lederne mener det er et paradoks at ikke flere bedrifter følger bedre opp og tilrettelegger for godt voksne arbeidstakere.

- Bedriftene påfører seg selv et stort erfarings- og kompetansegap, og jeg kan ikke skjønne hvilken bedrift som skulle være tjent med det, sier Brekke.

Norsk Ledelsesbarometer 2011 er gjennomført av De Facto på oppdrag fra Lederne. 2878 av Ledernes medlemmer deltok i årets undersøkelse, som handler om hvordan ansatte har mulighet til å påvirke og gi innspill overfor ledelsen i bedriften.