Livsstil

Derfor faller de ut av yrkeslivet

Økningen i antall unge uføre er markant. Psykologiprofessor peker på mulig årsak.

jente.jpg

jente.jpg

20. januar 2012 - 12:45

- Økte krav til sosiale ferdigheter i arbeidslivet sender stadig flere unge rett ut i uføretrygd, mener Terje Ogden, ifølge Aftenposten. Han er psykologiprofessor og forskningsdirektør ved Atferdssenteret.

Ifølge avisen har antall unge uføre i alderen 18-29 år i perioden 2000 -2009 økt med 41 prosent. Samtidig har det blitt betydelig færre uføre i resten av befolkningen opp til 60 år.

Forklaringen på veksten i unge uføre mener Ogden er endringer i arbeidslivet og flere, hyppigere og tidligere psykiske diagnoser. Psykologiprofessoren peker ifølge avisen på at økte krav til kommunikasjonsevner og sosial kompetanse i alle typer jobber gjør det vanskeligere for unge med psykiske diagnoser å få og beholde en jobb.

- Jeg tror ikke unge nødvendigvis er mer psykisk syke i dag, men arbeidslivet har en lavere terskel for å støte dem ut, sier Ogden.