An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Livsstil

Når sjefen bør pakke og gå

Hva skal egentlig til for at sjefen må ta ansvaret, pakke sakene sine og avvikle arbeidsforholdet?

karriere_lei_kvinne.jpg

karriere_lei_kvinne.jpg

3. februar 2012 - 12.18
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

- Jeg har håndtert konflikter, tunge omstillingsprosesser og møtt ledere som har tatt ansvar i det vi ofte kaller regnværsdager. Jeg har møtt ledere som tross sitt tunge budskap har vist ryggrad, samt kommunikasjons- og lederevner det stråler av, forteller Christian Scheen til HegnarKvinner.

Men dette er solskinnshistorier. Lederen for endringsledelse og karriereomstilling i Naviga - Lee Hecht Harrison - et spesialistområde i Adecco - har også møtt ledere som synes det er ukomfortabelt med den vanskelige samtalen under en nedbemanningsprosess.

- Og dette er helt normalt. Det er langt verre når jeg møter ledere som ikke har problemer med å møte sine ansatte i en slik prosess, med alle de reaksjoner, skuffelser, tårer og sinne som ofte følger med.

- Det er dessverre mange som ikke skulle sittet i den stolen - og som heller aldri blir ledere i ordets rette forstand, fortsetter Scheen, og stiller følgende spørsmål:

- Hvor mange blir sykmeldt eller sier opp jobben på grunn av en dårlig sjef? Og hvor mange er det som biter tenna sammen, står på uansett, og ofrer alt for en elendig sjef?

Er det verdt det?

For en tid tilbake skrev Scheen en kronikk med tittelen 'Flykter fra dårlige sjefer', hvor han viste til stygge og oppsiktsvekkende tall fra en undersøkelse.

- Hovedårsaken til at ansatte sluttet i jobben hadde med sjefen å gjøre. Når du leter på nettet og finner ulike fora hvor folk har søkt råd på grunn av dårlig ledelse, så har de aller fleste kommentert og besvart spørsmålet med at man må komme seg raskest mulig vekk, og finne seg en ny jobb, fremhever omstillingseksperten.

Det er få - nærmest ingen - som gir råd om å gå til kamp mot sjefen. Samtidig stod det skrevet i Finansavisen nylig at ansatte som føler seg motarbeidet av sjefen, er en gjenganger i Høyesterett.

- Med andre ord skal det litt til for at en sjef både innser og aksepterer det faktum at han eller hun bør gå. Det ideelle, og det mange håper på, er at den eller de sjefen din rapporterer til også skal ta ansvar og gjøre nødvendige grep. Utfordringen her er blant annet kommunikasjon, forklarer Scheen, og viser til tre sentrale spørsmål:

1. Hvordan er din relasjon til sjefens leder sammenlignet med sjefens relasjon?

2. Hva har sjefen allerede kommunisert og hva slags inntrykk har de således av deg?

3. Hvordan kommunisere mangelfull ledelse og dens påvirkning på resultater og arbeidsmiljø?

Og hva kan du gjøre?

Han oppfordrer de med lederansvar for en sjef de stadig får dårlige tilbakemeldinger på - å vurdere den faktiske kostnaden det er å beholde sjefen.

- Fravær, sykmeldinger, høy turnover, dårlig renommé, tapte relasjoner og tapte inntekter koster langt mer enn å rekruttere en ny leder. I verste fall kan større konflikter ende i rettssak.

For de som ønsker virksomheten det beste, mens sjefen blokkerer alle initiativ og ambisjoner om å lykkes, har Scheen følgende råd:

- Første steg er alltid direkte kommunikasjon. Gjør et forsøk, ta det opp med sjefen din, gi direkte tilbakemelding med oppriktig og god intensjon. Nytter ikke dette og konflikten går på tvers av dine verdier, moral og etikk, så ta kontakt med tillitsvalgte, meld fra til personalsjef eller gå direkte til sjefens egen leder, sier han.

Flere i samme båt?

Henning M. Heitmann, advokat og partner i Steenstrup Stordrange, anbefaler arbeidstakere i slike situasjoner å kartlegge om flere ansatte opplever sjefen på samme måte.

- Dersom det er tilfellet, bør det kommuniseres ett felles budskap fra de ansatte. Vær saklig og strukturert, så blir heller ikke budskapet like personlig. Sjansen for at overordnet ledelse tar tak i problemstillingene er vesentlig større da enn om en ansatt opptrer alene, sier Heitmann.

Om ledergruppen likevel slår ring rundt sjefen, kan det ifølge advokaten tyde på at den er konfliktsky og med kortsiktig tankegang.

- Det spørs om arbeidstakeren da ønsker å fortsette i virksomheten. Om en likevel vil utfordre ledergruppens syn kan et alternativ være å trekke inn verneombud, tillitsvalgte eller Arbeidstilsynet. Tilsynet kan foreta undersøkelser om det er en tilstand i virksomheten som tilsier at det burde vært gjort tiltak etter arbeidsmiljøloven og krav til systematisk HMS-arbeid, forklarer Heitmann.

Advokaten påpeker at det stadig settes fokus på det å utøve god ledelse, og at arbeidsmiljø måles mer enn før.

- Det er likevel ikke alle arbeidsgivere med målinger som evner å gjøre noe i praksis for å forbedre situasjonen. Den daglige driften tar fokus fra langsiktige tiltak med større betydning for fremtidig avkastning av arbeidsinnsatsen.

- Konsekvensene av svak eller konfliktsky ledelse blir i mange tilfeller overskygget av fokuset på kortsiktige resultater, fremhever Heitmann.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.