Livsstil

Søvnmangel setter spor i hjernen

Ny norsk forskning tyder på at lite søvn gir endringer i hjernestrukturen.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Karen Thue
14. mars 2016 - 13.56

To nye studier finner endringer i hjernen allerede etter én natt uten søvn. Dette er oppsiktsvekkende funn på et felt hvor kunnskapen er begrenset.

- Vi vet fra før at søvnmangel svekker hjernens funksjoner, men våre funn tyder på at også hjernens struktur kan endre seg, sier postdoktor og lege Torbjørn Elvsåshagen ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser og Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

På mandag presenterer han resultatene under Nevrodagenes åpningsdag på Ingeniørenes Hus i Oslo.

- Det kan se ut til at det skjer små endringer i hjernen i løpet av hver eneste dag, som for eksempel når vi løser oppgaver og lærer noe nytt. Kanskje er det slik at søvnen til en viss grad "nullstiller" hjernen vår, og gjør oss klare til en ny dags utfordringer, sier Elvsåshagen.

Mye forskning gjenstår – men resultatene gir oss ny innsikt i betydningen av å sove:

- Uten nok søvn svekkes hjernens funksjon, og dette kan ha store konsekvenser for hvordan vi fungerer når vi er våkne, sier Elvsåshagen.

I løpet av livet rammes én av tre nordmenn av hjernesykdommer. Så mange som 14 prosent rammes av migrene. Anne Hege Aamodt, leder for Nevrodagene, mener mer oppmerksomhet på hjernen er helt nødvendig.

- Det er et stort behov for mer forskning for å skaffe bedre behandling. Og det er behov for mer kunnskap om hjernesykdommer i befolkningen slik at vi bedre kan forebygge hjernesykdommer.