Livsstil

Kvinner er sunnere - men sykere enn menn

På tross av at kvinner trener mer og har et sunnere kosthold, har kvinner flere helseproblemer enn menn.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
3. mars 2018 - 14.23

Kvinner er mer fysisk aktive enn menn, har et sunnere kosthold, er mindre overvektige, drikker mindre alkohol, og spiser mer frukt, grønnsaker og salat, skriver forskning.no.

Dessuten er kvinner flinkere til å oppsøke helsevesenet. Kvinner i Norge lever nesten fire år lengre enn menn.

Forskjellen i fysisk aktivitet mellom menn og kvinner blir bare større desto eldre de blir, der kvinner trener mer og menn trener mindre. 

På tross av alt dette, svarer altså kvinner oftere enn menn at de har helseproblemer.

Kvinners sykefravær fra jobb tredje kvartal i 2017 var på 8,3 prosent, mot menns sykefravær på 4,9 prosent.

Opplysningene er hentet fra den nye publikasjonen «Dette er kvinner og menn i Norge», som er en samling smakebiter fra Statistisk sentralbyrås statistikker nå i 2018. Opplysningen om fravær fra jobb er fra byrået sin sykefraværsstatistikk.

I alt 81 prosent av alle menn og 78 prosent av alle kvinner svarte i 2015 at helsen deres var god.

Kvinner oppgir oftere enn menn å ha helseproblemer som begrenser dem i hverdagsaktiviteter. De oppgir også oftere å være rammet av langvarig sykdom. Kvinner har dessuten høyere forekomst av smerter i kroppen, som mer hodepine og oftere symptomer som hoste, kvalme, fordøyelsesbesvær og svimmelhet.

Lege, tannlege, psykolog og fysioterapeut blir oftere oppsøkt av kvinner enn menn. I tillegg går de mer til alternative behandlere.

Kvinner gir i mye større grad enn menn uttrykk for at de er irritable, aggressive, har søvnproblemer og konsentrasjonsvansker. 

Så noe hyggelig for kvinners del: Flere kvinner enn menn i Norge opplever at livet deres er meningsfullt. Kvinner oppgir at de er mer tilfredse med livet.