Livsstil

For lite søvn koster 280 milliarder

Søvnproblemer kan få store konsekvenser for den enkelte. Men hvilken betydning har det for samfunnsøkonomien?

Foto: Burlingham / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: Burlingham / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
12. juni 2018 - 10.29

Ifølge Helsedirektoratet sliter omtrent én av tre voksne ukentlig med søvnen, mens inntil 15 prosent har alvorlige og langvarige søvnproblemer, kalt insomni, skriver forskning.no.

I resten av den vestlige verden ser det ganske likt ut. Mellom 20 og 30 prosent av befolkningen rapporterer om søvnmangel og ting tyder på at tallet øker.

Men i Australia har det ifølge nettstedet økt til mellom 33 og 45 prosent. Nå viser ny forskning at søvnmangelen koster det australske samfunnet enorme summer.

Forskerne så blant annet på økonomiske kostnader fra behandling av søvnproblemene og relaterte sykdommer, tap av produktivitet og skatteinntekter og bilulykker.

Ifølge forskerne er tallet de endte opp med, svært høyt: Den totale kostnaden er 45 milliarder australske dollar, tilsvarende nesten 280 milliarder kroner, skriver forskning.no.

Søvnforsker Ståle Pallesen ved Nasjonalt Kompetansesenter for søvnsykdommer mener det er lett å se for seg at dette er ganske likt i Norge.

- Søvnproblemer kan for eksempel føre til sykemelding, uføretrygd, ulykker og sykdommer i fremtiden. Det er klart at dette får store utgifter for samfunnet, sier han til nettstedet.