An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Livsstil

Over hundre tusen har meldt seg ut av kirken

I fjor var det registrert over 3,7 millioner medlemmer i Den norske kirke. I løpet av de siste fire årene er medlemsmassen redusert med nær 103.000.

Gamle Aker kirke i Oslo. Foto: Scanpix

Gamle Aker kirke i Oslo. Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
4. juni 2018 - 14.11

Antall medlemmer utgjør nå nær 71 prosent av landets befolkning . Det er en tilbakegang på 4,6 prosent fordelt over siste fireårsperiode, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå.

I alt 30.331 barn ble døpt i fjor. I perioden 2014 til 2017 utgjør dette en tilbakegang på 6.241 barn. Døpte barn utgjorde 53,6 prosent av dem som ble født i 2017, en tilbakegang på 8,4 prosent de siste fire årene.

Andel konfirmerte 15-åringer var i fjor 35.519 unge, en reduksjon på 4.535 siden 2014. Andel var her 57,9 prosent, en nedgang på 5,7 prosent mellom 2014 og 2017.

Også kirkelige vigsler og gravferder viser en tilbakegang. Det fant sted 7.331 vielser i fjor. De siste fire årene er reduksjonen på 890.

Når det gjelder gravferder, var tallet 35.998 i 2017. Her er reduksjonen 1.245 siden 2014. Tallet for 2017 tilsvarer 88,2 prosent, en mindre tilbakegang på 2 prosent i perioden 2014 til 2017.

Tilbakegangen fortsetter også for gudstjenester. I fjor ble det holdt 61.000 av dem, og de siste fire årene har denne kirkelige handlingen blitt redusert med 3.048.

Det deltok i alt over 5,4 millioner mennesker på gudstjenester i fjor. Her er tilbakegangen på en halv million mennesker de siste fire årene.

(©NTB)