Livsstil
Dette produktet har ingen tilknytning til redaksjonene i Hegnar Media.
Hegnar Agenda
Annonsørinnhold

Hvordan påvirker arkitekturen oss mennesker

Har du tenkt på hvordan flyttingen av kjøkkenet ut i allrommet har forandret måten vi lever på? Rammen tvinger oss til å være mer sammen og vi har et rom mindre å trekke oss tilbake på. Hva gjør dette med en familie?   

Psykolog Oddvar Skjæveland jobber med bolig, byutvikling og arbeidsplass, med fokus på mennesket i det fysiske miljøet. Han har en doktorgrad i arkitekturpsykologi om hvordan fysiske trekk ved boligen former relasjonene i familien og mellom naboer og er kjent for å formidle kunnskap i en enkel og engasjerende form.

Psykolog Oddvar Skjæveland jobber med bolig, byutvikling og arbeidsplass, med fokus på mennesket i det fysiske miljøet. Han har en doktorgrad i arkitekturpsykologi om hvordan fysiske trekk ved boligen former relasjonene i familien og mellom naboer og er kjent for å formidle kunnskap i en enkel og engasjerende form.

24. august 2018 - 13.25

(ANNONSE)

Arkitekturpsykologi handler om hvordan arkitekturen påvirker oss mennesker, og hvordan vi kan påvirke arkitekturen slik at den passer oss best. Dette er et område som engasjerer Oddvar Skjæveland som er utdannet psykolog/ organisasjonspsykolog med doktorgrad i arkitektpsykologi.  

Vil du høre mer? Meld deg på InteriørDagen 2018

-Valg av bolig er veldig personlig og et resultat av mange faktorer, men i hovedsak velger vi boliger som støtter opp under livene våre. I tillegg kommer faktorer som økonomi, beliggenhet, funksjonalitet og livsstil, sier Skjæveland. - Boligen er et varig, tydelig og fysisk uttrykk som bygges opp med den ene detaljen etter den andre over tid og det skapes dermed en historisk tidslinje. Hvis du ber et menneske som har bodd noen år i en bolig, om å fortelle om enkeltgjenstander, får du en hel biografi. Det er slik vi viser hvem vi er. Men boligen kan også si noe om dynamikken mellom menneskene som bor der, forteller Skjæveland.

Har du tenkt på å flytte kjøkkenet ut i stuen eller male hele rommet i andre farger?

I arkitektfagene er det en våknende nysgjerrighet på psykologisk kompetanse. Formgivningen i boligen har relevans for både relasjoner og velbefinnende. Arkitekturens betydning øker ytterligere ved at den har varige konsekvenser. I dette perspektivet er det nesten påfallende at psykologer er så fraværende i planleggingen av det som blir folks livsmiljø. 

På InteriørDagen 22 september vil Oddvar Skjæveland snakke om hvordan arkitektur og psykologi spiller sammen og hvordan boligen vår er så mye mer enn funksjon og estetikk. Den er et viktig verktøy i livsløpet og bærer i seg drømmer, og mye av identiteten vår.  

Vil du høre mer? Meld deg på InteriørDagen 2018

Annonsørinnhold