An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Motor

Så mye har trafikken gjennom bomringen i Oslo falt

Etter tre måneder med betydelig høyere priser i bomringen i Oslo er antall passeringer redusert med 5 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2016.

Tesla kjører gjennom bomringen i Oslo. Foto: Jørgen Hyvang/FA

Tesla kjører gjennom bomringen i Oslo. Foto: Jørgen Hyvang/FA

Artikkel av: NTB
2. januar 2018 - 14.57
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

– Fram til fjerde kvartal er det en marginal økning i antall passeringer sammenlignet med 2016. Etter innføring av tids- og miljødifferensierte takster fikk vi en markant nedgang i trafikkvolumet. Totalt for 2017 ble det en nedgang på 1,3 millioner passeringer sammenlignet med 2016, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

På dagene med rushtidsavgift viser tallene en reduksjon på 3,7 prosent i timene med rushtidsavgift mellom klokken 6.30 og 9.

– Vi ser en økning i trafikken i halvtimen fra klokken 6, før rushtiden begynner på morgenen, på 8,2 prosent, sier Larsen.

I halvtimen etter rushtidsavgiftsperioden, er trafikkvolumet fortsatt på et lavere nivå med en nedgang i trafikken på 3,1 prosent.

Det blir også færre dieselbiler på veiene i Oslo. Tallene viser en nedgang i andel lette dieselkjøretøy fra 49,7 prosent til 47 prosent i Oslo fra april til desember. Samtidig øker andelen passeringer med nullutslippsbiler fra 10,2 til 13 prosent.

I bomringen i Oslo ble det fra 1. oktober innført tids- og miljødifferensierte takster slik at det koster 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere bomringen i rushtiden, mot henholdsvis 44 og 49 kroner utenfor rush.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.