Motor

NSB satser på 250 elbiler til kundene

– Satsing på elektriske bybiler er del av NSB-konsernets strategi for å gi kundene dør til dør-løsninger 

Synne Homble og Torben Andersen . Foto: NSB/GreenMobility

Synne Homble og Torben Andersen . Foto: NSB/GreenMobility

Artikkel av: Øystein Byberg
15. juni 2018 - 08.19

NSB-konsernet har signert franchiseavtale med det danske selskapet GreenMobility om etablering av elektriske bybiler i Oslo. Målet er at 250 bybiler skal stå klare innen årets slutt.

23. mars ble det kjent at NSB ville tilby 250 bybiler i Oslo. Partene er nå ferdig forhandlet, og avtalen er inngått av det nye NSB-selskapet NSB Bybil AS. 

- Vi gleder oss til å gi Oslo-beboerne et helt nytt tilbud, sier Synne Homble, konserndirektør for mobilitet og strategi i NSB-konsernet.   

– Satsing på elektriske bybiler er del av NSB-konsernets strategi for å gi kundene dør til dør-løsninger og gjøre det mulig å klare seg uten privatbil i byen, sier hun. 

Avtalen mellom NSB og GreenMobility er en franchiseavtale, hvor NSB etablerer samme type løsning i Oslo som GreenMobility tilbyr i København.

 En app viser til enhver tid hvor det står en ledig bil. Du kan ta nærmeste bil, låse opp med appen og kjøre hvor som helst. Når turen er over kan du parkere innenfor sonen. Parkering er gratis. For å leie elbilene betaler du per minutt du har kjørt, alternativt for en hel dag, eller for 20 timer i måneden. 

NSB er i den avsluttende fasen av å velge leverandør av bilene, og dermed også bilmodell, men det er bestemt at det blir en elbil med minst 200 km rekkevidde. 

- Med den rekkevidden elbilene nå har fått, ser vi ikke behov for gammeldagse bensin- og dieselbiler, sier Torben Andersen, administrerende direktør i GreenMobility.

Prisen er ikke fastsatt ennå, men ventes å bli rundt fem kroner minuttet i Oslo.

I tillegg vil det ifølge NSB bli en attraktiv fast pris for 24 timers leie, samt et månedsabonnement. Parkeringssonen vil i første omgang være innenfor Ring 3, samt enkelte områder utenfor. Det vil bli «hotspots», som er reserverte parkeringsområder med lademuligheter, forskjellige steder i byen. I tillegg kan du parkere på offentlige parkeringsplasser som ikke har tidsbegrensning.   

Driften av bybilløsningen vil bli ivaretatt av konsernselskapet Nettbuss. Nettbuss vil ha ansvaret for driften, og vil være ute i gatene for å flytte, lade og vaske bilene.

Se også vårt TV-innslag med Synne Homble 10. april, hvor hun forklarte hvorfor NSB skal satse på biler