Næringsliv

Nødt til å matche Tine-bonus

Tine leverte rekordresultat denne uken, med store bonusutbetalinger til bøndene. Q-meieriene ser seg nødt til å matche bonusene for å holde på leverandørene sine.

Melk. Foto: NTB scanpix

Artikkel av: NTB
21. februar 2016 - 08.49

Tine besluttet å etterbetale 59 øre per levert liter melk i fjor etter rekordresultat. Men for at Q-meierienes bønder ikke skal gå til Tine, betaler også de 59 øre per liter levert melk i fjor, slik at deres bønder får samme bonus som Tine-bøndene, skriver Aftenposten.

Ifølge en ordning fra 2004 utbetaler Landbruksdirektoratet 31 øre per liter melk til Q-meieriene som bonus til deres bønder. Q-meieriene betaler selv ut mellomlegget opp til 59 øre.

– Vi har ikke noe problemer med at bøndene får en ekstrabonus eller at Tine har gjort en god jobb. Det som er vanskelig, er at ordningen som ble laget i 2004 for å veie opp for ulikhetene og skape rettferdig konkurranse ikke henger med, sier administrerende direktør i Q-meieriene, Bent Myrdal.

Q-meieriene utbetaler dermed omtrent 48 millioner kroner til bøndene, hvorav 24 millioner kommer fra direktoratet. Det går utover muligheten til å investere i nye produkter, sier Myrdal.

– Driftsresultatet vårt skulle vært på 84 millioner kroner. Så får vi 24 millioner kroner til å dekke opp Tines bonuser til deres melkeprodusenter. Fra en dag til en annen falt resultatet vårt med 24 millioner kroner.