Næringsliv

Fiskeridirektoratet undersøker juks i torskefisket

Fiskerdirektoratet har satt i gang undersøkelser etter å ha mottatt tips om ulovlig feilregistrering av fangst under årets torskefiske.

Artikkel av: NTB
2. april 2016 - 09.22

– Det typiske synes å være at det er større fartøy som fisker, mens fangsten blir ført på små. Det betyr at noen fiskere stjeler fiskemuligheter fra sine yrkesbrødre og det bør bekymre fiskerne vel så mye som oss, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Ifølge direktoratet har også Norges Fiskarlag mottatt meldinger om feilregistrering. Etter tips har også region Nordland avdekket ett tilfelle der fangsten er seddelført på et annet fartøy enn fartøyet som faktisk fisket fisken.

Konsekvensen av feilregistrering er at kvotene tilknyttet enkelte fartøygrupper blir fisket opp tidligere enn forventet. Fiskere med kvoter i disse gruppene risikerer dermed å få redusert sine fiskemuligheter.

Flere mottak opplyser til NRK at feilregistrering av fangst er mulig, men at de ikke kjenner seg igjen i mistanker om juks. (©NTB)