An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

G7: - Verdensøkonomien er viktigste prioritet

G7-lederne sier verdensøkonomien har første prioritet, men uttrykker også bekymring for en rekke andre aktuelle saker.

Foto: Reuters.

Foto: Reuters.

Artikkel av: NTB
27. mai 2016 - 06.31

– Global vekst er vår viktigste prioritet, heter det i en uttalelse på slutten av det to dager lange møtet blant lederne fra EU og sju av verdens rikeste land.

– Samtidig som vi tar hensyn til omstendighetene i enkeltland, forplikter vi oss til å samarbeide om å styrke den økonomiske politikken og iverksette en mer effektiv kombinasjon av politiske tiltak for raskt å oppnå kraftig, balansert og bærekraftig vekst.

Negative til Brexit

– Vi vil fortsatt sikre at veksten er inkluderende og gir mange jobber, slik at alle deler av samfunnet drar nytte av den, heter det videre.

Dersom Storbritannia velger å gå ut av EU mener anser G7-toppene det vil innebære «ytterligere alvorlig risiko» med tanke på vekst. En såkalt Brexit vil «reverse utviklingen i retning av økt global handel og investeringer og jobbene dette skaper».

Flyktninger, terror og ekstremisme

Lederne som har vært samlet i Japan de siste dagene er også bekymret for andre faktorer enn de rent økonomiske. Flyktningkrisen i Europa omtales som en global utfordring.

– Dette er et problem hele verden må håndtere. Vi forplikter oss til å øke bistanden for å svare på de umiddelbare og langsiktige behovene flyktningene og andre fordrevne har, samt samfunnene som tar imot dem, heter det i sluttuttalelsen. Lederne ber også finansinstitusjoner og donatorer øke den økonomiske og tekniske bistanden.

Den eksklusive gruppen statsledere påpeker også at det er viktig med kollektiv innsats for å motvirke den trusselen terrorangrep og voldelig ekstremisme utgjør. Slutterklæringen inneholder en erkjennelse av at G7-gruppen har et «spesielt ansvar» for å lede den internasjonale innsatsen for å møte globale utfordringer.

Spenning i Asia

Et annet tema som gir grunn til bekymring er den stadig mer anspente situasjonen i Sør-Kinahavet og Øst-Kinahavet. G7-toppene oppfordrer til fredelig håndtering og løsning av uenigheter i regionen.

Kina driver en ekspansiv politikk i området, og har blant annet bygget flystriper på kunstige øyer konstruert på rev. Uttalelsen nevner likevel ikke Kina eller andre, men kommer med en generell oppfordring til å respektere fri ferdsel til havs og i luften.

Omtrent samtidig som G7-lederne avsluttet sitt møte, kom det en påminnelse om en annen spent situasjon i Asia; Sør-Korea avfyrte varselskudd mot en nordkoreanske patruljebåt som hadde krenket den maritime delelinjen mellom de to landene, en delelinje nord ikke anerkjenner. (©NTB)