Næringsliv

G7: - Verdensøkonomien er viktigste prioritet

G7-lederne sier verdensøkonomien har første prioritet, men uttrykker også bekymring for en rekke andre aktuelle saker.

Foto: Reuters.

Foto: Reuters.

Artikkel av: NTB
27. mai 2016 - 06.31

– Global vekst er vår viktigste prioritet, heter det i en uttalelse på slutten av det to dager lange møtet blant lederne fra EU og sju av verdens rikeste land.

– Samtidig som vi tar hensyn til omstendighetene i enkeltland, forplikter vi oss til å samarbeide om å styrke den økonomiske politikken og iverksette en mer effektiv kombinasjon av politiske tiltak for raskt å oppnå kraftig, balansert og bærekraftig vekst.

Negative til Brexit

– Vi vil fortsatt sikre at veksten er inkluderende og gir mange jobber, slik at alle deler av samfunnet drar nytte av den, heter det videre.

Dersom Storbritannia velger å gå ut av EU mener anser G7-toppene det vil innebære «ytterligere alvorlig risiko» med tanke på vekst. En såkalt Brexit vil «reverse utviklingen i retning av økt global handel og investeringer og jobbene dette skaper».

Flyktninger, terror og ekstremisme

Lederne som har vært samlet i Japan de siste dagene er også bekymret for andre faktorer enn de rent økonomiske. Flyktningkrisen i Europa omtales som en global utfordring.

– Dette er et problem hele verden må håndtere. Vi forplikter oss til å øke bistanden for å svare på de umiddelbare og langsiktige behovene flyktningene og andre fordrevne har, samt samfunnene som tar imot dem, heter det i sluttuttalelsen. Lederne ber også finansinstitusjoner og donatorer øke den økonomiske og tekniske bistanden.

Den eksklusive gruppen statsledere påpeker også at det er viktig med kollektiv innsats for å motvirke den trusselen terrorangrep og voldelig ekstremisme utgjør. Slutterklæringen inneholder en erkjennelse av at G7-gruppen har et «spesielt ansvar» for å lede den internasjonale innsatsen for å møte globale utfordringer.

Spenning i Asia

Et annet tema som gir grunn til bekymring er den stadig mer anspente situasjonen i Sør-Kinahavet og Øst-Kinahavet. G7-toppene oppfordrer til fredelig håndtering og løsning av uenigheter i regionen.

Kina driver en ekspansiv politikk i området, og har blant annet bygget flystriper på kunstige øyer konstruert på rev. Uttalelsen nevner likevel ikke Kina eller andre, men kommer med en generell oppfordring til å respektere fri ferdsel til havs og i luften.

Omtrent samtidig som G7-lederne avsluttet sitt møte, kom det en påminnelse om en annen spent situasjon i Asia; Sør-Korea avfyrte varselskudd mot en nordkoreanske patruljebåt som hadde krenket den maritime delelinjen mellom de to landene, en delelinje nord ikke anerkjenner. (©NTB)