An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

- Prematurt å varsle at rentebunnen straks var nådd

Sjeføkonom Kari Due-Andresen mente at Norges Bank nok en gang var for optimistisk. 

Kari Due-Andresen. Foto: Iván Kverme/FA

Kari Due-Andresen. Foto: Iván Kverme/FA

Artikkel av: Stein Ove Haugen
24. juni 2016 - 14.37

Norges Bank publiserte i går sin rentebeslutning og Pengepolitiske Rapport, men denne analysen er nå ikke lenger veldig relevant, slår sjeføkonom Kari Due-Andresen fast i dag.

Norges Bank besluttet som kjent å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

- Vi mente i går at gitt de svært så usikre utsiktene for økonomisk vekst internasjonalt og i Norge, var Norges Bank nok en gang for optimistisk, og at det var prematurt å varsle at bunnen for styringsrenta straks er nådd. Denne konklusjonen står jo enda sterkere i dag, skriver hun.

Hun peker på at Norges Bank antok at britene ville stemme for å forbli i EU, men det gjorde de altså ikke. Hun mener derfor at Norges Bank nå må lage en helt ny vurdering av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.

- Retter vi blikket fremover er det en rekke ubesvarte og usikre momenter for markedene i kjølevannet av Brexit. Usikkerheten kan bli langvarig, slår hun fast.

Due-Andresen viser for eksempel til at Krona vanligvis er en utsatt valuta i perioder når markedsrisikoen er stor og at det derfor må legges til grunn at kronekursen vil holde seg svakere enn den ellers ville gjort fremover. Og hun venter i tillegg at volatiliteten (svingningene) også vil holde seg på et høyere nivå fremover. 

Valutakursene live

Her kan du lese om hvilke konsekvenser Due-Andresen tror Brexit vil få for norsk økonomi.