An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Global undersøkelse: Norsk næringsliv dårlig til å selge seg selv

Norsk næringsliv anses globalt som verdensledende innen kvalitetsprodukter i visse nisjesektorer. Men produktene er dyre, og vi sliter med å selge dem.

Artikkel av: NTB
17. februar 2017 - 16.20
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Det viser en undersøkelse fra Innovasjon Norge, som i 2016 gjennomførte 227 dybdeintervjuer av næringslivsledere fra Nord- og Sør-Amerika, Asia, Europa og Afrika.

Et av hovedfunnene er at Norge oppfattes som en verdensledende nisjeaktør spesielt innen olje, maritim og sjømat. Teknologien oppfattes som avansert, næringslivet som spesialisert og kvaliteten som høy.

Prisen oppfattes imidlertid som høy, og selv om vi anses som gode på prototyper, vurderes Norge som svakt på å masseprodusere produkter til en pris særlig enkelte av de asiatiske landene er villige til å betale.

Dermed er det problematisk at norsk næringsliv på den andre siden anses for å ha lav fleksibilitet, lav grad av kundeorientering og lav grad av markedsorientering. Innovasjon Norge slår fast at norsk næringsliv har et godt utgangspunkt, men også mye å gå på.

– For å bli valgt, må man være kjent, og gjennom posisjoneringen av merkevaren Norge kan vi gi norsk næringsliv økt synlighet og oppmerksomhet. Dette vil gjøre det enda mer attraktivt å være "made in Norway", sier Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

I møtet med andre forretningskulturer oppfattes nordmenn som ærlige, hardtarbeidende, direkte og ukorrupte. Flere mener imidlertid at nordmenn har lav innsikt i andre forretningskikker, og den direkte stilen kan oppfattes som uhøflig eller for lite ydmyk. Vi vurderes også som lite tilgjengelige på grunn av korte arbeidsdager og mange fridager.

Undersøkelsen har som utgangspunkt at Norge med dagens oljepris må doble verdien av eksport av varer og tjenester fra andre næringer for å opprettholde samme levestandard i 2040.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.