Næringsliv

Sjeføkonom: - Det blir uendret rente her i lang tid

I kjølvannet av dagens rentedom, tror økonomene at renten vil holde seg lav i lang tid fremover. 

Frank Jullum - Foto: Finansavisen

Frank Jullum - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Are  Strandli
16. mars 2017 - 11.18

Norges Bank besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent, noe som i høy grad var som ventet.

Samtlige 13 økonomer som nyhetsbyrået TDN Finans hadde snakket med i forkant av rentemøtet ventet at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret. 

Norges Bank skriver i pressemeldingen at det er utsikter til at inflasjonen vil bli lavere enn ventet, noe som isolert sett tilsier en lavere styringsrente i tiden som kommer.

"På den annen side ser oppgangen i realøkonomien ut til å ha fått feste, og arbeidsledigheten har avtatt", heter det i pressemeldingen. 

Lavere renter lenger

Anslagene for renteutviklingen, "rentebanen", ble nedjustert i 2018 og 2019, noe som overrasker økonomene.

- Vi hadde trodd den skulle vært høyere på grunn av signalene om høyere renter og inflasjon ute, sier sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen til TDN Finans.

- Styringsrenten blir liggende lenger enn vi trodde, og styrker vårt case om 0,5 prosent i lang tid, fortsetter Due-Andresen, og får støtte av Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank.

- Det blir uendret rente her i lang tid, sier han til nyhetsbyrået. 

Sjeføkonomene viser til at det er utviklingen i lønningene og prisene som trekker ned rentebanen, mens innenlandsk etterspørsel og finansielle ubalanser trekker opp.

Finansielle ubalanser

Sentralbanken advarer om at en enda lavere styringsrente vil kunne føre til at boligprisveksten og gjeldsveksten setter ytterligere fart.  

Makroøkonom i DNB Markets, Jeanette Strøm Fjære, påpeker også i en kommentar at hensynet til finansielle ubalanser og usikkerhet er et viktig argument for ikke å sette renten videre ned, som sentralbanken også er nøye med å påpeke. 

Men hun understreker imidlertid at sjansen fortsatt er relativt stor for et nytt rentekutt i løpet av året.

«Risikoen er fortsatt større på nedsiden det nærmeste året, med en rentebane som indikerer om lag 40 prosent sannsynlighet for rentekutt», skriver hun.

Kronefall

Kronen svekket seg med 5 øre mot euro umiddelbart etter beslutningen som kom klokken 10. Mot dollar og pund var det også en liten svekkelse på noen få øre. 

Norges Bank anslår at kronen vil holde seg om lag uendret det nærmeste året for så å styrke seg gradvis.