Næringsliv

- Bankene har overtak på kundene

Et lite gjennomsiktig marked gjør at produkter blir en gullgruve for bankene. 

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
19. mai 2017 - 15.46

Et lite gjennomsiktig marked for rente- og valutaprodukter gjør at bankene har et overtak på kundene, og produktene blir da en gullgruve for bankene, sier tidligere bankanalytiker og nå fondsforvalter Sigmund Håland til DN.

Tidligere Nordea-ansatt Stein-Erik Mellemseter har startet eget selskap for å utfordre bankenes posisjon i rente- og valutamarkedene. 

Thomas Mørch, tidligere Nordea-topp, er overrasket over at bankenes rente- og valutaavdelinger ikke får mer oppmerksomhet.

– Det har alltid vært slik at aksjesiden av meglerhusdelen får størst oppmerksomhet, men bankene tjener mer på renter og valuta, sier Mørch til DN.

DNB og Nordea har ifølge avisen hatt gevinster på henholdsvis 16 og 27 milliarder kroner de to siste årene på handel i valuta, renteprodukter og derivater.

Stiller seg uforstående

Pressesjef Christian Steffensen i Nordea kjenner seg ikke igjen:

– Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene, sier pressesjef Christian Steffensen i Nordea til DN og poengterer at meglervirksomhet i det norske bankmarkedet er i høy grad preget av konkurranse, og er strengt regulert.

Kommunikasjonssjef Even Westerveld i DNB kommenterer følgende til DN:

– Bankers lønnsomhet på ulike produktområder måles på hvilken avkastning man får på den kapitalen som brukes. Avkastningen på denne kapitalen er på nivå med ordinære utlån til selskapene, sier Westerveld, og legger til at DNB er konkurransedyktige på kompetanse og betingelser innen rente- og valutasikringsområdet, og opplever en stabil etterspørsel fra kunder som har behov for denne typen sikringsordninger.