Næringsliv

Rune Bjerke: - Vi har en lang vei å gå

– Jeg opplever ikke det norske næringslivet som likestilt, sier Rune Bjerke. Han og en rekke andre toppledere fronter en ny kampanje mot kjønnsdiskriminering i næringslivet.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Artikkel av: Jan Chr. Grandre / Kapital
11. august 2017 - 11.14

– Vi har fortsatt en lang vei å gå, konstaterer konsernsjef i DNB, Rune Bjerke, som i et intervju i nyeste utgave av Kapital innrømmer at han har et utålmodig styre hengende over seg som legger masse kraft i å få endringer på likestillingsfeltet til å skje raskt.

DNB-styret krever at Bjerke skal ha minst 40 prosent av begge kjønn som ledere fra nivå én til fem i banken, noe Bjerke jobber iherdig for å få til. Under forrige lønnsoppgjør fikk han gjennomslag for en lønnspott på 17 millioner kroner som skal utjevne kjønnsrelaterte lønnsforskjeller i konsernet. Ifølge en rosa avis krever banken at advokatfirmaene de kjøper tjenester av har jevn kjønnsbalanse, og nå stiller altså sjefen selv opp i en større kampanje for å utrydde kjønnsstereotyper og komme den ubevisste kjønnsdiskrimineringen i næringslivet til livs. 

– Likevel får jeg høre klart og tydelig fra styret at vi ikke har kommet langt nok i likestillingsarbeidet, sier Bjerke.

Det vil han nå gjøre noe mer med, og han deltar derfor på #HunSpanderer-kampanjen som starter 22. august, sammen med blant annet NHO og en lang rekke toppledere i næringslivet, som styreleder Ole Jacob Sunde i Schibsted, adm. dir. Knut Brundtland i meglerhuset ABG Sundal Collier og Norges-sjefen for private equity-selskapet EQT.

– Det går mye på at vi som er menn i ledende posisjoner skjønner at ubevisst diskriminering er et problem, at vi er gode rollemodeller og setter de riktige målene til organisasjonen, sier Ole Jacob Sunde til Kapital. Anders Misund forteller at EQT nå har partnermøte hvor likestilling og økt kvinneandel er på agendaen, mens Knut Brundtland mener at økt fleksibilitet vil åpne for flere kvinner i finans.

I artikkelen i siste utgave av Kapital fremgår det blant annet at en rekke selskaper i Silicon Valley, som Facebook, Google og Yahoo, nå bruker mye plass i sine årsrapporter på å fortelle om sitt likestillings- og mangfoldsarbeid, men hvorvidt norske selskaper bør pålegges å rapportere mer om dette er topplederne uenige om. #HunSpanderer-kampanjen derimot, er de helt enige om at er viktig. Topplederne innrømmer alle at det står altfor dårlig til med likestillingen i norsk næringsliv.

Av samme grunn støtter også næringsminister Monica Mæland, likestillingsminister Solveig Horne, NHO-direktør Kristin Skogen Lund og Gro Harlem Brundtland opp om.

Les hele saken i siste utgave av magasinet Kapital.