An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Enige om makrellavtale for 2018

Norge, EU og Færøyene har inngått avtale om en totalkvote for makrell for 2018.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
12. oktober 2017 - 08.36
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Norge, EU og Færøyene har inngått avtale om en totalkvote (TAC) på 816.797 tonn makrell for 2018, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i en melding onsdag.

Det innebærer en nedgang på 20 prosent fra kvoten for 2017.

- Jeg har forståelse for at det er en utfordring for mange fiskere når kvotene går ned, særlig når makrellbestanden er i en så god forfatning som den er, men vi kan være fornøyd med at de tre kyststatene er enige om en kvote for 2018. Gitt de rådene vi har fått fra ICES så mener jeg at dette er en god avtale, omstendighetene tatt i betraktning, sier fiskeriminister Per Sandberg.

De tre kyststatene ble samtidig enige om en ny forvaltningsstrategi for makrell i tråd med rådgivning fra ICES.

Kvoten er fordelt med henholdsvis 183.857 tonn til Norge, 102.924 tonn til Færøyene og 402.596 tonn til EU. Denne fordelingen er igjen basert på fordelingsnøkkelen som ble fastlagt i trepartsavtalen fra 2014. De tre kyststatene har også satt av en andel tilsvarende 15,6 prosent av totalkvoten til øvrige kyststater og andre stater som fisker makrell i internasjonalt farvann.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.