Næringsliv

Kutter pressestøtten i budsjettforslag

Kvinne med avis - Foto - Scanpix

Kvinne med avis - Foto - Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
12. oktober 2017 - 10.49

I tråd med regjeringserklæringen reduseres produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier med 25,7 millioner kroner, går det frem av en melding fra Kulturdepartementet i forbindelse med fremleggelsen av budsjettforslaget for 2018.

Regjeringen foreslår å sette av syv millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning i 2018. Det innebærer et nettokutt i den direkte pressestøtten på 18,7 millioner kroner.

Den nye ordningen skal særlig rettes mot journalistisk innovasjon og digitalisering hos lokalaviser, opplyses det.

«En innovasjonsrettet tilskuddsordning var et av forslagene til Mediemangfoldsutvalget, som leverte sin NOU 7. mars 2017. De andre tiltakene utvalget foreslo vil bli vurdert grundig og helhetlig i en stortingsmelding som er planlagt fremmet før sommeren 2018», heter det.

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet fremgår det at regjeringen har satt av 96,7 millioner kroner til kontrakten som Samferdselsdepartementet har med Kvikkas AS for distribusjon av lørdagsaviser. Dette er en videreføring av bevilgningen i 2017.