Næringsliv

Ferske tall fra USA

Nøkkeltall fra USA tikker inn som ventet. 

Foto: AP.

Foto: AP.

Artikkel av: Martine Holøien
13. desember 2017 - 14.48

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at konsumprisene i USA var opp 0,4 prosent i november, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var indeksen opp 2,2 prosent.

KPI var ventet å stige med 0,4 på månedsbasis og opp 2,2 prosent på årsbasis, ifølge Bloomberg-estimater.

Konsumprisene eksklusiv mat- og energipriser var opp 0,1 prosent på månedsbasis, og opp 1,7 prosent mot samme måned året før.

Her var indeksen ventet å stige 0,2 prosent på månedsbasis og 1,8 prosent på årsbasis.