Næringsliv

Mener det ser lysere ut for industrien

Optimismen stiger.

Illustrasjon: Oljeplattform, Nordsjøen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Illustrasjon: Oljeplattform, Nordsjøen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
7. desember 2017 - 09.14

Tall fra SSB viste at industriproduksjonen steg 0,7 prosent fra september til oktober.

Dette var på linje med konsensus.

Oktober-oppgangen kommer i kjølvannet av 2,8 prosent oppgang i september, men nesten 6,0 prosent fall i august. 3-månedersveksten var derfor negativ med 2,3 prosent, sammenlignet med 3-månedersperioden før.

- Boost for oljeservice

Nedgangen over tre måneder kom først og fremst innen basemetaller, datamaskiner og elektrisk utstyr, skip, båter og plattformer, så vel som installasjoner og vedlikehold av maskineri.

- Vi holder oss likevel til synet om at utsiktene for industrisektoren har bedret seg. Den tradisjonelle sektoren (non-oil) støttes av den svake kronen, så vel som solid globalt momentum. I tillegg har oljeinvesteringene flatet ut i år, og er ventet opp allerede i 2018. Dette vil gi en fornyet boost til oljeleverandørindustriene, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i en oppdatering.

- Merk også at kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte om bredt baserte oppjusteringer av vekstutsiktene, avslutter han.