Næringsliv

261.000 jobless claims

Antall førstegangssøkere på ledighetstrygd kommer inn høyere enn ventet.

Artikkel av: Are  Strandli
11. januar 2018 - 14.30

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 261.000 per 6. januar, mot 250.000 uken før. 

Antall førstegangssøkende var ventet til 245.000 personer, ifølge Bloomberg-estimater.

Fire ukers snitt økte fra 241.750 til 250.750.

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) falt fra reviderte 1.902.000 (opprinnelig rapportert: 1.914.000) uken før til 1.867.000 per 6. januar. 

Konsensus lå her ifølge Bloomberg på 1.900.000.