An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Matvareprisene steg kraftig i fjor

De globale matvareprisene steg i fjor 8,2 prosent, den høyeste årlige oppgangen siden 2014, viser tall fra FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
12. januar 2018 - 11.42
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Fjoråret ble imidlertid avsluttet med nedgang i matvareprisene. Fra november til desember falt de globale matprisene 3,3 prosent. Nedgangen skyldes kraftig prisnedgang på planteoljer og meieriprodukter.

Men fjoråret som helhet resulterte i den største årlige prisoppgangen på mat siden 2014, påpekerFAO. For året sett under ett var det prisøkning i alle matvarekategorier, med ett unntak: sukker.

Meieriprodukter steg raskest av alle kategorier, opp 31,5 prosent fra 2016 til 2017. Prisen på planteolje steg 3 prosent, prisen på korn 3,2 prosent og prisen på kjøtt steg 9 prosent.

Sukkerprisen falt 11,2 prosent, «i all hovedsak som følge av store avlinger i Brasil, verdens største produsent», het det i en uttalelse fra FAO fredag.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.