Næringsliv

Matvareprisene steg kraftig i fjor

De globale matvareprisene steg i fjor 8,2 prosent, den høyeste årlige oppgangen siden 2014, viser tall fra FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO.

Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
12. januar 2018 - 11.42

Fjoråret ble imidlertid avsluttet med nedgang i matvareprisene. Fra november til desember falt de globale matprisene 3,3 prosent. Nedgangen skyldes kraftig prisnedgang på planteoljer og meieriprodukter.

Men fjoråret som helhet resulterte i den største årlige prisoppgangen på mat siden 2014, påpekerFAO. For året sett under ett var det prisøkning i alle matvarekategorier, med ett unntak: sukker.

Meieriprodukter steg raskest av alle kategorier, opp 31,5 prosent fra 2016 til 2017. Prisen på planteolje steg 3 prosent, prisen på korn 3,2 prosent og prisen på kjøtt steg 9 prosent.

Sukkerprisen falt 11,2 prosent, «i all hovedsak som følge av store avlinger i Brasil, verdens største produsent», het det i en uttalelse fra FAO fredag.

(©NTB)