Næringsliv

- Noen mener at prisen er litt høy

Statssekretær Roy Angelvik om interessen rundt regjeringens tilbud om vekst på eksisterende tillatelser.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
8. januar 2018 - 12.12

Statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet mener det er for tidlig å si noe om hvor mange aktører i oppdrettsbransjen som vil takke ja til regjeringens tilbud om vekst på eksisterende tillatelser, skriver TDN Finans.

- Vi har ikke fått noen signaler enda, nå har det vært litt juleferie, men jeg har sett litt i mediebildet at noen mener at prisen er litt høy, at noen mener større deler skulle vært på auksjon og så videre. Men jeg tror vi rett og slett må avvente litt til og se, sier Angelvik til TDN Direkt på en konferanse i regi av Norges sjømatråd mandag.

Regjeringen har bestemt at næringen skal få tilbud om to prosent volumvekst gjennom en fast pris i de grønne produksjonsområdene fastsatt av det nye trafikklyssystemet. Prisen er på 180.000 kroner per tonn tillatelsen utvides med, og fristen for å søke er 31. januar.

- Vi har lagt det opp slik at også de små og mellomstore aktørene skal få muligheter til å kjøpe vekst. Og vi tolker det dit hen at det er større sjanser for disse aktørene med en fast pris sammenlignet med en auksjon der det til syvende og sist er makten og pengene som bestemmer, sier Angelvik til TDN Direkt.

Noen aktører i bransjen har ifølge nyhetsbyrået indikert at regjeringens prising gjør at kostnadene vil øke opp mot kostnadsnivået på landbasert oppdrett, og at næringen dermed kan forsvinne ut av landet. Statssekretæren er ikke enig i dette, men ser for seg de sjøbaserte og landbaserte produksjonsformene som komplementære i fremtiden.

- Vi er ikke i nærheten av det i dag. Vi har noen estimater på at man kan produsere for rundt 42 kroner per kilo gjennom landbasert, men det er mange utfordringer knyttet til denne produksjonsformen, ikke minst knyttet til strøm, vann, uhell og så videre, sier han.

- Jeg tror uansett at det er produksjon i sjø som er fremtiden, men i en kombinasjon med landbasert. Fordelen med landbasert er at man kan produsere større og sterkere smolt slik at fisken får mindre tid i sjøen, fortsetter Angelvik.