An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Oljeprisen drar PPI til 2014-nivå

Produsentprisindeksen (PPI) har ikke vært høyere siden 2014.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
10. januar 2018 - 08.11

Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp 2,9 prosent fra november til desember og er på det høyeste nivået siden oljeprisfallet høsten 2014. Oppgangen skyldes i hovedsak høyere olje- og gasspriser, melder SSB.

Olje- og gassprisene samlet sett steg for femte måned på rad i desember og har vært viktigste bidragsyter til at produsentprisindeksen totalt har gjort det samme. Oljeprisen har for det meste vært oppadgående siden sommeren. Oppgangen er sammensatt, men en bedring i verdensøkonomien og økt etterspørsel er trolig en viktig faktor, mener SSB.

På OPEC-møtet i november kom det blant annet fram at etterspørselen i 2017 hadde vært høyere enn det OPEC opprinnelig hadde lagt til grunn i sine framskrivninger. Likevel ble avtalen om kutt i oljeproduksjon forlenget, noe som bidrar til høyere oljepris. For Norges del har også en fallende kronekurs de siste månedene bidratt ytterligere til at oljeprisen målt i norske kroner har økt.

PPI totalt har ikke vært på ett høyere nivå siden september 2014, da oljeprisen begynte å falle. Også de siste tolv månedene, fra desember 2016 til desember 2017, har PPI økt. Olje- og gassprisene samlet sett gikk opp med om lag 13 prosent i perioden og var viktigste bidragsyter til oppgangen i perioden. I tillegg var det også prisoppgang i flere viktige industrinæringer i samme tidsrom: