Næringsliv

Oljeprisen drar PPI til 2014-nivå

Produsentprisindeksen (PPI) har ikke vært høyere siden 2014.

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: Øystein Byberg
10. januar 2018 - 08.11

Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp 2,9 prosent fra november til desember og er på det høyeste nivået siden oljeprisfallet høsten 2014. Oppgangen skyldes i hovedsak høyere olje- og gasspriser, melder SSB.

Olje- og gassprisene samlet sett steg for femte måned på rad i desember og har vært viktigste bidragsyter til at produsentprisindeksen totalt har gjort det samme. Oljeprisen har for det meste vært oppadgående siden sommeren. Oppgangen er sammensatt, men en bedring i verdensøkonomien og økt etterspørsel er trolig en viktig faktor, mener SSB.

På OPEC-møtet i november kom det blant annet fram at etterspørselen i 2017 hadde vært høyere enn det OPEC opprinnelig hadde lagt til grunn i sine framskrivninger. Likevel ble avtalen om kutt i oljeproduksjon forlenget, noe som bidrar til høyere oljepris. For Norges del har også en fallende kronekurs de siste månedene bidratt ytterligere til at oljeprisen målt i norske kroner har økt.

PPI totalt har ikke vært på ett høyere nivå siden september 2014, da oljeprisen begynte å falle. Også de siste tolv månedene, fra desember 2016 til desember 2017, har PPI økt. Olje- og gassprisene samlet sett gikk opp med om lag 13 prosent i perioden og var viktigste bidragsyter til oppgangen i perioden. I tillegg var det også prisoppgang i flere viktige industrinæringer i samme tidsrom: