Næringsliv

Positive tall fra Europa

Innkjøpssjefene er stort sett mer positive enn ventet. 

Artikkel av: Are  Strandli
4. januar 2018 - 10.32

For eurosonen var den endelige innkjøpsindeksen for tjenestesektoren (PMI) på 56,6 i desember, melder TDN Finans.

Ifølge Bloomberg-estimater var det ventet en indeks på 56,5 som de foreløpige tallene indikerte.

I Tyskland kom PMI inn på 55,8 som ventet, mens den kom inn på 59,1 i Frankrike, noe lavere enn 59,4 som var ventet.

Drar vi til Italia, viste fasiten en endelig PMI på 55,4, opp fra 54,7 i november. 

I Spania økte PMI til 54,6 i desember fra 54,4 måneden før. Det var akkurat som ventet.

I Storbritannia økte indeksen til 54,2 i desember fra 53,8 måneden før.

Ifølge Bloomberg var det ventet en indeks på 54,0.