Næringsliv

Prisoppgang i USA

Dollar - Foto - Scanpix

Dollar - Foto - Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
10. januar 2018 - 14.36

Importprisindeksen i USA var opp 0,1 prosent på månedsbasis i desember 2017. 

Prisene var ventet å stige 0,5 prosent på månedsbasis, ifølge en sammenstilling foretatt av Reuters.

På årsbasis var prisene opp 3,0 prosent.