An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

SSB-krangel rulles opp for åpen mikrofon

Finansminister Siv Jensen (Frp) og tidligere SSB-sjef Christine Meyer har helt ulike versjoner av hva som skjedde da byrået skulle omorganiseres. 

Christine Meyer. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix.

Christine Meyer. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix.

Artikkel av: NTB
7. januar 2018 - 11.10

Konflikten mellom de to endte med at Christine Meyer i november i fjor måtte gå av som direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Onsdag er omorganiseringen av byrået som Meyer sto i spissen for før hun gikk av, gjenstand for en åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

- Jeg ser fram til at jeg får forklart meg, sier Meyer til NTB i forkant av høringen.

Hun viser til at saken for henne handler om å sikre SSBs fremtidige uavhengighet, om å gjøre det lettere for ledere i staten å omstille, og om behovet for å ha en arbeidsgiverpolitikk som «ivaretar ledere i staten på en skikkelig måte».

- Påstand mot påstand

I sin omorganisering av SSB ønsket Meyer blant annet å flytte flere titall forskere, blant dem innvandringsforsker Erling Holmøy, fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Det fikk tidlig LO og NHO til å rykke ut med en skarp advarsel om at grepet kunne true SSBs leveranser av grunnlagsmateriale til partene i arbeidslivet og dypest sett den norske modellen.

Kontrollkomiteens leder og saksordfører Dag Terje Andersen (Ap) står igjen med følgende kjernespørsmål etter brevutvekslingen mellom komiteen og Siv Jensen i fjor høst:

  • Hadde Meyer grunnlag for å føle støtte til en omstillingsprosess mange oppfattet som ganske dramatisk?
  • Eller er det slik, som man kan få inntrykk av fra Siv Jensen, at det har vært skepsis til prosessen hele veien?

- Det er påstand mot påstand, sier Andersen til NTB.

- Vi oppfatter at det blir gitt et annet inntrykk av forholdet mellom SSB og departementet i de svarene vi får fra departementet, enn i de påstandene vi ser fra særlig Meyer, utdyper han.

Harde anklager

Jensen har i to brev forsøkt å svare på hvilke signaler hun kom med, og når hun kom med dem, om omorganiseringen.

Statsråden har fastholdt at departementet har fulgt prosessen grundig opp, og at hun gjentatte ganger uttrykte sterk bekymring for den.

Men Meyer har gått kraftig i rette med den virkelighetsbeskrivelsen.

I den siste runden mente hun Jensens beskrivelse ga en «feilaktig og skjev fremstilling av fakta i saken» og delvis var en «omgåelse av sannheten». Etter det første svarbrevet var Meyers reaksjon at Jensen ikke ga en «korrekt og dekkende fremstilling av saken».

SSBs troverdighet

Andersen mener saken dypest sett handler om SSBs troverdighet som et uavhengig og sterkt faglig organ.

- SSB har en rolle i den norske samfunnsmodellen ved at byrået leverer premisser som ikke i noen særlig grad har vært omstridt for politikkutformingen, sier han.

Andersen viser til at SSBs tall står helt sentralt i alt fra budsjettarbeid til lønnsoppgjør.

- Det er utrolig viktig at vi kan ha troverdighet og nødvendig uavhengighet faglig til å levere det.

Foruten de to hovedpersonene har kontrollkomiteen også kalt inn sjeføkonomene Øystein Dørum fra NHO og Roger Bjørnstad fra LO. Ekspedisjonssjef Amund Holmsen i Finansdepartementet skal forklare seg sammen med Jensen, med finansråd og tidligere SSB-sjef Hans Henrik Scheel som bisitter.

Også SSBs styreleder Morten Reymert og ansatterepresentanter skal forklare seg, i likhet med byråets forskningsdirektør Kjetil Telle.