An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Byggebransjen rigger seg for kraftig vekst

Maalfrid Brath. Foto: ManpowerGroup.

Maalfrid Brath. Foto: ManpowerGroup.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
13. mars 2018 - 08.10

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for 2. kvartal 2018 viser at arbeidsgivere i byggebransjen planlegger kraftig oppbemanning i neste kvartal.

Barometeret viser netto bemanningsutsikter på +21 prosent for bygg og anlegg i kvartalet, og optimismen i bransjen har ikke vært så stor på 13 år, går det frem av en pressemelding.

- Med flere store infrastruktur- og byutviklingsprosjekter på gang forventes det en stor økning i arbeidsstokken i bygg og anlegg. Men det er vanskelig å skaffe dyktige fagfolk i denne bransjen, og det blir en utfordring for byggeindustrien i lang tid fremover, sier toppsjef Maalfrid Brath i en kommentar.

Arbeidsgivere i alle ni sektorer av undersøkelsen planlegger oppbemanning de neste tre månedene, men i varierende grad.

Én av ni vil ansette

Én av ni norske arbeidsgivere (11 prosent) planlegger nå å bemanne opp. 83 prosent planlegger å bevare arbeidsstyrken som den er, mens bare to prosent planlegger å bemanne ned.

- Vi gikk inn i 2018 med en økning i bemanningsplanene på tvers av alle sektorer. Når vi går inn i 2. kvartal er veksten konsentrert rundt fire sektorer, sier Brath.

Arbeidsgivere i transport/logistikk og olje/gass planlegger også betydelig oppbemanning, med netto bemanningsutsikter på hhv. +16 og +19 prosent.

I bank- og finansnæringen forventer også arbeidsgiverne vekst, med netto bemanningsutsikter på +11 prosent, 10 prosentpoeng opp fra 1. kvartal i år, og ni prosentpoeng opp fra 2. kvartal 2017.

Offentlig sektor og industri rapporter om forsiktige forventninger, med netto bemanningsutsikter på +4 prosent.

Svakest vekst er forventet i handel/service og restaurant/hotell, med netto bemanningsutsikter på +3 prosent. Dette er en ned åtte og seks prosentpoeng fra hhv. 1. kvartal i år, og 2. kvartal i fjor.

- Mørketiden snart over

Geografisk er mørketiden ifølge barometeret snart over i nord. Regionen har de mest optimistiske utsiktene i landet, med arbeidsgivere som melder om netto bemanningsutsikter på +14 prosent i 2. kvartal, fire prosentpoeng opp fra samme periode i fjor.

Hos arbeidsgivere i Midt-Norge og Stor-Oslo er netto bemanningsutsikter på hhv. +9 og +11 prosent, mens de ikke er like optimistiske på Sør- og Vestlandet, med forsiktige +2 prosent for tredje kvartal på rad.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp, fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned, gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Det er dette som omtales som netto bemanningsutsikter.

Lyst for mellomstore

Arbeidsgiverne forventer å øke arbeidsstokken i alle bedriftsstørrelser de neste tre månedene.

Best ser det ut for mellomstore bedrifter, med netto bemanningsutsikter på +15 prosent.

- Mellomstore bedrifter har økt tempoet. Fra å ha en forventet vekst på fem prosent for ett år siden, har de nå økt oppbemanningsbehovet fra kvartal til kvartal, sier Brath.

Små bedrifter forventer jevn vekst, med netto utsikter på +12 prosent.

Bedrifter med mer enn 250 ansatte og de minste selskapene med færre enn 10 ansatte har netto bemanningsutsikter på hhv. +8 og +6 prosent. De største bedriftene forventer en nedgang i veksten på sju prosentpoeng fra 1. kvartal 2018.