Næringsliv

DNB spår høyere lønnsvekst

Men prispresset er fortsatt lavt.

Meglerbordet i DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Meglerbordet i DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
18. april 2018 - 10.45

DNB Markets er i dag ute med en konjunkturrapport.

Meglerhuset tegner bildet av en lønnsvekst som tar seg opp, men holder seg moderat.

- Fjorårets lønnsvekst var 2,3 prosent, noe under våre prognoser. Forhandlingene om årets lønnsoppgjør ble avsluttet 8. april, og partene i arbeidsmarkedet ble enige om en lønnsvekst på 2,8 prosent i 2018. Den sykliske gjeninnhentingen leder oss til å vente at faktisk lønnsvekst ender enda høyere, går det frem av rapporten.

Spår høyere lønnsvekst

DNB Markets har derfor høynet sin 2018-prognose med 0,2 prosentpoeng til 2,9 prosent.

- Vi venter at lønnsveksten kryper opp i 3,2 prosent i 2020, grunnet høyere kapasitetsutnyttelse, men at den moderate lønnsveksten blant Norges viktigste handelspartnere vil holde lønnsveksten moderat også i Norge, heter det.

På ledigheten har meglerhuset gjort bare mindre justeringer. 

- Vi venter en NAV-ledighet på 2,3 prosent i 2018 - noe under det vi vurderer som «normalt», samt en noe høyere AKU-ledighet enn normalt på 3,7 prosent. Vi venter at sysselsettingen fortsetter å stige i 2018-20. For 2019-20 venter vi at ledigheten faller noe under normalt, men veksten i arbeidsstyrken - som er normalt i økonomiske oppsving - bør dempe fallet i ledigheten, heter det.

- Stadig lavt prispress

Videre konstaterer DNB Markets at prispresset holder seg lavt, med en kjerneinflasjon på 1,2 prosent i mars.

- Kronesvekkelsen i 2. halvår 2017 vil trolig løfte importert inflasjon på kort sikt. Effekten bør være beskjeden, ettersom effekten av kronestyrkelsen tidlig i fjor var liten, skriver meglerhuset.

2018-prognosen for kjerneinflasjonen lyder på 1,4 prosent, tilsvarende en nedjustering på 0,1 prosentpoeng fra januar.

- I 2019-20 bør høyere lønnsvekst løfte inflasjonen noe, men en sterkere krone bør virke i motsatt retning, med det resultat at kjerneinflasjonen holder seg nær 1,5 prosent i hele vår prognoseperiode (ut 2021), går det frem av rapporten.